Instrumenten

Hieronder vindt u een lijst met instrumenten verdeeld in drie functies. Een aantal instrumenten dat vermeld wordt, kan besteld worden.

Om een beeld te krijgen van de vragenlijst, kunt u deze inzien als PDF onder Deel 4 van het Raak boek.

Na bestelling krijgt u een mail toegestuurd die u onder uw respondenten kunt verspreiden, zodat data digitaal verzameld worden. Na sluiting van de onderzoekstermijn, ontvangt u een uitgewerkte versie van de data.

Data gebaseerd besluiten nemen

1. Signaleren van moeilijke onderwijssituatie

2. Onderzoek naar moeilijke onderwijssituaties (De 5 W's)

Programma in Excel of in Acces zelf maken, kijk ook op SWIS

3. Onderzoek naar reeds beschikbare effectieve interventies

Eigen instrument ontwikkelen

4. Checken of gedaan is wat is afgesproken

Eigen instrument ontwikkelen

5. Evaluatie van het effect van de interventie op de moeilijke onderwijssituatie

Implementatie

Voortgang

SAS 2.0 (2003)
Effective Behavior Support (EBS) Survey
Self Assessment Survey
NB in Ned. Vier aparte lijsten voor A,B,C,D

Prijs per afname: € 50

ZBO

Prijs per afname: € 50

TIC 3.1 (2012)

PBIS Team Implementation Checklist
Afname; per trimester door PBS coach

Prijs per afname:

Kwaliteit

Voor de Benchmarcks of quality verwijzen wij naar de website van SWPBSnetwerk.

Borging

SUBSIST PBS