Nieuws & Events

PBS-Europe Research Symposium in Cyprus (May 21-22, 2018)

8 en 9 november SWPBS conferentie in Nederland "10 jaar SWPBS in Nederland"

Meer informatie en inschrijven

SWPBS officieel erkend

SWPBS-NL is officieel erkend en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau.

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven

SWIS™ Suite

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies.

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om een virtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie.