Schoolleiders valideren schoolleiders

 • Algemeen
 • Voorbereiding
 • Het gesprek
 • Eindreflectie
 • Voor wie
Man doet opleiding Basisbekwaam

Herregistratie op basis van informeel leren

Het valideren van de informele leeractiviteiten door andere schoolleiders sluit goed aan bij de wens van veel schoolleiders om zelf vorm te kunnen geven aan het zichtbaar maken van de eigen professionele ontwikkeling. In een valideringsgesprek voeren schoolleiders een professionele dialoog over ieders ontwikkeling.

In een valideringsgesprek gaan drie schoolleiders onder begeleiding van een procesbegeleider met elkaar in gesprek over ieders professionele ontwikkeling. Alle drie de gespreksdeelnemers kiezen afzonderlijk welk professionaliseringsthema ze willen afronden. Er wordt per persoon één professionaliseringsthema afgerond (of maximaal 4 deelthema's).

 • U meldt zich aan voor een valideringsgesprek op een van de geselecteerde data. Zodra in totaal drie schoolleiders zich hebben aangemeld voor de datum van uw keuze, ontvangt u een bevestiging van deelname.
 • U krijgt informatie over het valideringsgesprek en een voorbereidingsdocument waarop u uw ontwikkeling op het professionaliseringsthema beschrijft (ca. 1 A4). Schrijf uw reflectie beknopt en houdt het aantal bijlagen beperkt. In het gesprek heeft u voldoende mogelijkheden voor een toelichting.
 • Alle drie deelnemers sturen hun voorbereidingsdocument en eventuele bijlagen naar elkaar op, zodat iedereen de gesprekken goed kan voorbereiden.

LET OP:

 • Houd bij het inplannen rekening met voorbereidingstijd en de tijd voor het schrijven van een eindreflectie.
 • Wij doen er alles aan om het gesprek zo objectief en veilig mogelijk plaats te laten vinden. Daarom wordt u altijd gekoppeld aan schoolleiders van andere besturen en schoolleiders waarmee (recentelijk) geen ander valideringsgesprek heeft plaatsgevonden. Het is dus ook niet de bedoeling dat u zich gelijktijdig met een bekende aanmeldt. Bij toeval kan het zijn dat u ingedeeld bent bij iemand die u kent. Neem dan contact op voor overleg. 
 • Het gesprek duurt van 12.00 tot 17.00 uur. U wordt ontvangen op de locatie en er wordt gestart met een lunch. U hebt dan gelegenheid om informeel kennis te maken met de andere deelnemers.
 • Het gesprek wordt begeleid door een procesbegeleider. Dit is een collega-schoolleider, die speciaal hiervoor opgeleid is. Hij of zij faciliteert het gesprek en heeft geen beoordelende rol.
 • De procesbegeleider informeert de deelnemers over de gang van zaken tijdens het gesprek en maakt afspraken over de opvolging en geheimhouding van hetgeen besproken wordt.
 • De procesbegeleider geeft uitleg over de ‘ladder der gevolgtrekking’, welke als hulpmiddel wordt gebruikt bij het gesprek, bedoeld om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.
 • Tijdens het valideringsgesprek laat u zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen thema. U vertelt over welke (leer)activiteiten u heeft ondernomen en wat u daarvan geleerd hebt. U beschrijft welke veranderingen in kennis, houding of gedrag zichtbaar zijn geworden.

 • Binnen 48 uur na afloop van het gesprek schrijft u een eindreflectie over de ontwikkeling van de andere schoolleiders. U geeft daarbij aan of u vindt dat de collega-schoolleiders zich substantieel hebben ontwikkeld op het gekozen thema.
 • Concluderen beide schoolleiders dat u het professionaliseringsthema kunt afronden, dan krijgt u een certificaat dat u in het register kunt opvoeren om het thema af te ronden.
 • Wanneer minstens één van de andere schoolleiders concludeert dat u het thema niet kunt afronden, dan krijgt u hiervan een onderbouwing met punten waarop u zich verder kunt ontwikkelen. U kunt op een later moment nogmaals deelnemen aan een valideringsgesprek.

U bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en bent in uw dagelijkse werk constant in ontwikkeling. U wilt u laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en u wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling. Hierbij vindt u het een meerwaarde elkaar te valideren en als beroepsgroep samen met collega's aan de kwaliteit van het beroep schoolleider te werken.

Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Dinsdag of donderdag van 12.00 tot 17.00

Certificering

Na het succesvol afronden van het gesprek en de eindreflectie ontvangt u een certificaat van het betreffende thema.

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven