De inhoud van de opleiding

EPA’s (opgesteld door CZO Flex Level) vormen de bouwstenen van de verpleegkundige vervolgopleidingen. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen, in dit geval van een verpleegkundige in de acute zorg.


Om spoedeisendehulp verpleegkundige te worden bekwaam je je eerst in de 5 basis EPA’s Basis Acute Zorg. Vervolgens specialiseer je je door je te ontwikkelen in 3 kern EPA’s spoedeisendehulp. Hierbij horen de (theoretische) modules:

Basis Acute Zorg (basis):

  • Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
  • Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
  • Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
  • Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
  • Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS)

Spoedeisendehulp (kern):

  • Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager in een acute setting
  • Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0 - 18 jaar)
  • Zorg verlenen aan een zorgvrager na trauma, waarbij de vitale functies niet direct bedreigd worden (alle leeftijden)

Integratie theorie - praktijk

Tijdens de onderwijsbijeenkomsten staan de professionele activiteiten (EPA’s) centraal, die het dagelijks werk van de gespecialiseerd verpleegkundige in de acute zorg vormen. Je wordt door de docent, experts uit het traumacentrum en door uitdagende opdrachten aangezet te reflecteren op je ervaringen en deze bewust te koppelen aan nieuwe kennis en theoretische concepten (evidence based handelen). Vice versa leer je tijdens de onderwijsbijeenkomsten nieuwe vaardigheden en kennis die je meteen in de praktijk gaat toepassen. Op deze manier sluiten theorie en praktijk naadloos op elkaar aan.