Over de opleiding

Houd je van afwisseling en dynamiek?

Dan is werken in de acute zorg echt iets voor jou. Op de spoedeisende hulp is geen dag hetzelfde en wisselen rust en actie zich af. Tijdens de opleiding tot spoedeisendehulp verpleegkundige werk je op de SEH- en andere acute afdelingen in het ziekenhuis én volg je daarnaast een geïntergreerd traject van onderwijsbijeenkomsten bij Fontys.


Waarom de SEH opleiding bij Fontys?

  • Unieke samenwerking Fontys en ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in opleiding en expertise op het SEH zorginnovatiecentrum van het ETZ;
  • ETZ is het tweede grootste landelijke trauma centrum: experts uit eigen huis aangevuld met experts uit je eigen ziekenhuis;
  • Studeren voor SEH in de acute as in de regio, dichtbij huis;
  • Flexibel in- en doorstroom programma: voor vervolgopleidingen in de acute as (Basis Acute Zorg en Intensive Care);
  • Veel interactie met professinals en experts op locatie;
  • Onderwijs volgens laatste richtlijnen CZO in EPA's:

EPA’s en professionele activiteiten vormen de bouwstenen van deze verpleegkundige vervolgopleiding. Kenmerkend is dat de inhoud van het onderwijs wordt georganiseerd rond de dagelijkse professionele activiteiten van een SEH-verpleegkundige. Alle noodzakelijke theoretische concepten komen daarbij geïntegreerd aan bod. Ons opleidingstraject is flexibel in inhoud, vorm, tijd en toetsing. De opleiding tot SEH-verpleegkundige is door Fontys en ETZ gezamenlijk ontwikkeld en wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd.