Inhoud opleiding

Sport en bewegen worden, in het onderwijs en daarbuiten, ingezet met doelen als gezondheid of sociale cohesie. Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Vaak ontbreekt bij docenten LO en vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het BO echter de diepgaande kennis en kunde om deze praktijk ‘evidence based’ vorm te geven en de eigen LO-omgeving desgewenst te kunnen beïnvloeden of te veranderen. 

Deze master legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen de Lichamelijke Opvoeding. Dit alles wordt evidence based onderbouwd aan de hand van kritische onderzoeksvaardigheden, waarin we je bekwaam maken. Hiermee stellen we je in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te kunnen voeren binnen het vakgebied van Lichamelijke Opvoeding.

De opleiding behelst twee studiejaren met een totale studiebelasting van 60 studiepunten (ects). De collegedagen zijn wekelijks op vrijdag tussen 10u30 en 17u30 (behoudens schoolvakanties).

De inhoud van de opleiding bestaat uit twee delen:

 • Vier modules waarin onderwerpen als (praktijk-)onderzoeksvaardigheden, sport- en onderwijsbeleid, bewegen en gezondheid, gedragsverandering en curriculumvernieuwing centraal staan.
 • Het afstudeerdeel in de vorm van een toegepast onderzoek in een authentieke beroepssituatie, inclusief een verslaglegging daarvan in de vorm van een Masterthesis.

Modules Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Onderzoeksvaardigheden jaar 1 | 11 studiepunten
Curriculumvernieuwing jaar 1 | 7 studiepunten
School, Sport en Maatschappij jaar 1 | 5 studiepunten
Beïnvloeden van bewegingsgedrag jaar 1 | 7 studiepunten
Persoonlijk Leiderschap jaar 2 | 5 studiepunten
Masterthesis onderzoeksplan jaar 2 | 10 studiepunten
Masterthesis jaar 2 | 15 studiepunten
totaal 60 studiepunten

 • Begeleiding en tijdsinvestering

  De opleiding behelst twee studiejaren met een totale studiebelasting van 60 studiepunten (ects). De collegedagen zijn wekelijks op vrijdag tussen 10u30 en 17u30 (behoudens schoolvakanties).

  De gemiddelde studiebelasting bedraagt 20 uur per week:

  • 6 uren les
  • 14 uren zelfstudie / onderzoek

  Begeleiding

  Onze docenten komen allemaal uit het onderzoekswerkveld van sport en bewegen. Docenten van het kernteam zijn bovendien allen gepromoveerd aan een universiteit, en hebben uitgebreide onderwijservaring. Ze kunnen je daardoor prima begeleiden bij de opdrachten en de eventuele vragen of problemen die je daarbij tegenkomt.

  Rendement en studie-uitval

  Ga je een masteropleiding volgen, dan vraagt dat behoorlijk wat energie en tijd. Het is belangrijk om je dat te realiseren en om na te gaan of de masteropleiding in je leven past.

 • Afstuderen

  Het tweede jaar van je masteropleiding bestaat grotendeels uit afstuderen; een praktisch gedeelte in de vorm van een toegepast onderzoek inclusief een verslaglegging daarvan in de vorm van een Masterthesis.

  De meeste studenten voeren de opdracht uit bij hun eigen werkgever. De tijdsplanning van deze periode is, op enkele terugkombijeenkomsten na, daarom individueler in te richten. Tijdens het gehele afstudeertraject kun je mogelijke problemen die je tegenkomt altijd bespreken met de afstudeerbegeleider(s) van je masteropleiding.

 • Hoe krijg je les

  De Master Sport- en Bewegingsonderwijs is een deeltijdopleiding. Je volgt wekelijks lessen op de vrijdag. De lessen zijn klassikaal onder begeleiding van een docent. Er is sprake van een mix van kennisoverdracht in de vorm van colleges en verschillende vormen van begeleid werken. Daarnaast doe je veel zelfstudie.

  Het onderwijs is verdeeld in modules waarin steeds één thema centraal staat, en die worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Dit zijn soms kennistoetsen maar vaak ook schriftelijke producten.

 • Typerend voor deze opleiding

  De docenten van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs doen allen onderzoek, vaak binnen ons eigen lectoraat Move to Be. We werken met een klein kernteam waardoor de lijntjes kort zijn en de opleiding een persoonlijke sfeer kent.

  De opleiding is te volgen aan Fontys Sporthogeschool. Dit instituut is gevestigd in Eindhoven, midden in Sportlandgoed Genneper Parken. Je volgt je onderwijs in een nieuw en modern gebouw dat sport, bewegen en educatie uitstraalt. Omdat we de ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen op de voet volgen en vaak ook zelf creëren, ben je als student van de Sporthogeschool verzekerd van actueel en innovatief onderwijs.