Studiekosten

De Master Sport- en Bewegingsonderwijs is een bekostigde opleiding. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal factoren. Voor het berekenen daarvan verwijzen we je naar de Collegegeldmeter.

Lerarenbeurs

Je kunt een Lerarenbeurs aanvragen voor een reguliere bachelor- of masteropleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. De Lerarenbeurs kan jou en je werkgever een financieel voordeel opleveren.
Klik hier voor meer informatie over de Lerarenbeurs.

Leven lang leren krediet

Onder bepaalde voorwaarden kan aanspraak worden gemaakt op Het Levenlanglerenkrediet van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Fiscus

Indien van toepassing kun je je studiekosten opvoeren als aftrekpost op de inkomstenbelasting.
Klik hier voor meer fiscale informatie