Sprint naar content
Profiel

Suïcidepreventie bij jeugdigen

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
  • Wie geeft de cursus
  • Data en locatie
In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes van suïcidepreventie in het algemeen en suïcidepreventie bij jeugdigen in het bijzonder. Je doet kennis en kunde op wat betreft het in kaart brengen van suïcidaliteit middels de CASE-methodiek, triage en mogelijkheden voor behandeling. Ook actuele trends en cijfers op het gebied van suïcide onder jeugdigen worden behandeld.

De coronapandemie leidt bij jeugdigen in toenemende mate tot somberheid, eenzaamheid en gevoelens van wanhoop. Deze gevoelens kunnen leiden tot suïcidegedachten en suïcidaal gedrag. Hoe sneller suïcidaal gedrag wordt opgemerkt en behandeld, hoe beter. In een vroeg stadium, waarbij iemand wel speelt met de gedachte aan suïcide, maar ook nog aan andere dingen kan denken en er nog geen of in mindere mate sprake is van entrapment (klemzitten), is het raadzaam om dit gedrag te bespreken en te zoeken naar alternatieven.Bij jeugdigen die angst- of stemmingsklachten ervaren dienen jeugdprofessionals alert te zijn op suïcidaal gedrag. Ook naasten, zoals vrienden en familieleden, zijn een belangrijke informatiebron. Zij merken suïcidaal gedrag en veranderingen in gedrag vaak goed op. Bij een vermoeden is het essentieel actief te vragen naar suïcidegedachten en -plannen en deze te onderzoeken. Hoe pak je dit als jeugdhulp professional aan? Welke richtlijnen volg je en welke instrumenten heb je daarbij tot je beschikking? In deze cursus zetten we de basisprincipes neer en geven we praktische tools die je helpen bij suïcidepreventie, risicotaxatie en triage.

Deze cursus wordt georganiseerd voor professionals die werken met jeugdigen, die minimaal 3 jaar werkzaam zijn in het werkveld en zichzelf professioneel verder willen ontwikkelen.

De cursus wordt verzorgd door Renée Roosdorp en Jeske van der Velden, beide werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ bij Centrum Jeugd van GGZ Breburg. Renée en Jeske hebben veel ervaring in het behandelen van jeugdigen met suïcidale klachten en zij zijn lid van de stuurgroep suïcidepreventie van GGZ Breburg.

Het middagprogramma wordt verzorgd door een trainingsacteur.

De cursus bestaat uit een hele lesdag. Het programma van de ochtend is interactief met oefeningen en ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. In de middag ga je aan de slag met een trainingsacteur. De cursus vindt plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg.

Cursusniveau
Cursus
Lesplaats(en)
Tilburg
Lesdagen en -tijd
Woensdag 11 mei 2022 9.30 - 16.30 uur
Studiebelasting
Aanwezigheid

Fontys Hogeschool Pedagogiek

Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Locatiekaart op adres: Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Contact

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op:

08850-86156
pedagogiekzakelijkedienst@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

De cursus Suïcidepreventie bij jeugdigen in 1 dag is SKJ geaccrediteerd.