Waarom deze cursus

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Medische Toepassingen is sinds februari 2018 vastgelegd in de “Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming”.  

De rol van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming medische toepassingen is: lokaal toezicht houden op de handelingen met straling teneinde de stralingsbescherming van werknemers en leden van de bevolking te waarborgen.

Om deze rol en taken uit te kunnen voeren is een opleiding TMS- Medische Toepassingen noodzakelijk.