Toegepaste Gerontologie (deeltijd)

Age-friendly design and innovation

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • En meer...

Zie jij vergrijzing als een uitdaging? Heb je een nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding? En durf jij je schouders te zetten onder een deeltijdopleiding? Kies dan voor Toegepaste Gerontologie! Je ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van producten en diensten om ouderen een fijne(re) leefwereld te bieden.

Over de opleiding

Onze samenleving heeft te maken met grote uitdagingen door vergrijzing, digitalisering en globalisering. Hoe ga je als overheid of bedrijf om met de wensen en behoeften die hierbij komen kijken? Het vraagt om een nieuwe manier van denken, op grote maar zeker ook op kleine schaal. 

Age-friendly design and innovation, daarmee kun je de deeltijdopleiding Toegepaste Gerontologie het beste omschrijven. Tijdens de opleiding leer je leeftijdsvriendelijke diensten en producten te ontwerpen voor opdrachtgevers, met als doel de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.

Waarom de opleiding Toegepaste Gerontologie?

 • Direct aan de slag met actuele en echte vraagstukken uit het werkveld
 • Projectmatig samenwerken met je medestudenten
 • Flexibele deeltijdopleiding waarin je veel zelfstandig studeert
 • De uitdaging om het beste uit jezelf te halen
 

Wat ga je leren?

Je werkt straks in een wereld waarin er meer ouderen dan jongeren zijn. Hoe kun je inspelen op de veroudering van mensen en de maatschappij? Je leert hiernaar kijken vanuit diverse gerontologische perspectieven, zoals de biologische, psychologische en sociologische. Voor opdrachtgevers ga je - in co-creatie - aan de slag om een dienst of product te ontwikkelen of te innoveren. 

 • Verbindingen leggen tussen de diverse domeinen in het leven van ouderen zoals wonen, werk, vrije tijd, welzijn, gezondheid en techniek
 • Creatief en innovatief denken
 • Projectmatig werken, met input vanuit de praktijk
 • Verdieping in de vakken gerontologie, product- en dienstontwikkeling en professionalisering
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één dag in de week les, op donderdag. 

Hoe je week er daarnaast uitziet, bepaal je grotendeels zelf. Je hebt zo’n 20 tot 30 uur per week nodig voor projecten en zelfstudie. Die tijd kun je zelfstandig indelen. In het derde jaar loop je 2 dagen per week stage. Dat kan ook bij je eigen werkgever zijn, als je daar je onderwijsdoelen kunt behalen.  

De deeltijdopleiding volgt hetzelfde programma als de voltijdopleiding, maar dan met minder contacturen. Dat betekent een grote investering in zelfstudie en doet een groot beroep op je zelfstandigheid, waarbij we het onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op jouw leerproces. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van projecten voor jouw eigen werkgever. 

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Doorstroming vanuit mbo
Toegepaste Gerontologie bevindt zich op het snijvlak van diverse onderwijsdomeinen, in het bijzonder het gezondheidszorg-, agogische, economische en technische domein. Doorstroming naar deze opleiding is dus voor studenten vanuit alle mbo-opleidingen mogelijk! Mail voor meer info naar fhmg-stip@fontys.nl

 

 

Opbouw

In het eerste jaar zijn je weken als volgt ingedeeld: 

 • 8 uur project- en theoriebijeenkomsten
 • 20-30 uur projecten en zelfstudie

Je volgt de vakken Gerontologie, Service design en Professionalisering en je werkt daarnaast concreet aan projecten uit de praktijk. Hoe je een project vormgeeft en hoe je je tijd indeelt om eraan te werken, is aan jou. Uiteraard past het bij wat de opdrachtgever vraagt.


Gerontologie  

Je maakt kennis met belangrijke theorieën, begrippen en verouderingsvraagstukken. Je bestudeert het ‘ouder worden’ vanuit verschillende invalshoeken, zoals biologische en psychologische veroudering.   

Service design  

Je gaat voor een organisatie een dienst of product ontwikkelen; hoe pak je dat aan? Marketing, organisatie- en bedrijfskunde komen in dit vak aan bod. 

Professionalisering  

Belangrijke onderwerpen in dit onderdeel zijn feedback geven en ontvangen, samenwerken en het kunnen terugblikken op eigen handelen, dat versterken en het goed kunnen inzetten.

In het tweede studiejaar zet je de vakken uit het eerste jaar voort. Het tweede jaar heeft bovendien een internationale focus. 


Internationale oriëntatie tijdens de opleiding  

De toegepast gerontoloog krijgt veel te maken met internationale contexten en daarom is er bij de opleiding een sterke internationale focus. Je gaat werken aan een internationaal project en je kunt op studiereis. In alle vakken kijken we wereldwijd naar demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing. 

Stage 

In het derde jaar volg je een stage. Om de organisatie goed te leren kennen is het belangrijk dat je 2 dagen per week stage loopt. Stage kan ook bij jouw eigen werkgever als je daar je onderwijsdoelen kunt behalen. Tijdens de stage ga je een vraagstuk uit het gerontologisch domein analyseren. Je komt met een voorstel passend bij de organisatie waar je stage loopt. Dat voorstel kan bijvoorbeeld een product zijn, een adviesrapport of beleidsplan.  

Maandelijks ga je 1 dag naar school. Je verdiept je verder in de gerontologie en die dag leent zich ook uitstekend om ervaringen met elkaar uit te wisselen en hier van te leren.


Minor 

In het derde jaar volg je ook een minor. Met een minorprogramma kun je je studie verbreden of verdiepen. Fontys biedt veel minoren aan waaruit je kunt kiezen. Ook kun je buiten Fontys, zelfs in het buitenland, een minor volgen.

Het gehele vierde leerjaar staat in het teken van het zelfstandig uitvoeren van een projectcyclus. Gedurende de projectcyclus werk je - in opdracht van het werkveld - individueel aan de evaluatie, (door)ontwikkeling en de realisatie van een leeftijdsvriendelijke dienst. Je voert in totaal 2 projecten uit, één in het teken van door(ontwikkeling) van een product of dienst en één in het teken van onderzoek doen naar die dienst. 
 
 

Werk/stage

In het derde jaar loop je 2 dagen per week stage. Je kunt stage lopen bij elke organisatie waar ouderen tot de (interne of externe) klantengroep behoren. Daarbij krijg je in ieder geval begeleiding van een professional op minimaal hbo-niveau. Bovendien kun je stage lopen bij je eigen werkgever als je daar je onderwijsdoelen kunt behalen.


Na je opleiding

 • Ouderenadviseur bij een welzijnsorganisatie gericht op het aanbod van diensten
 • Zorgtechnoloog die binnen zorgorganisaties technologie ontwikkelt of implementeert
 • Developer die apps ontwikkelt, bijvoorbeeld voor hersentraining bij dementie
 • Marketeer die bedrijven helpt om ouderen te bereiken met passende reclame
 • Gezondheidsadviseur die beweegprogramma’s ontwikkelt en leefstijladvies geeft
 • Zelfstandig ondernemer als product- en dienstontwikkelaar voor ouderen

Doorstuderen

Studeer verder door een masteropleiding te volgen, zoals de hbo-master Healthy Ageing Professional of de universitaire master  Vitality and Ageing.

 

Eric legt uit wat de verschillen zijn in de werkzaamheden van een Toegepast Gerontoloog

 

Meer weten over de opleiding Toegepaste Gerontologie

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Tijdens een dag(deel) meelopen word je gekoppeld aan een van onze studenten. Je volgt een aantal lessen die bij de student op het programma staan voor die dag. Je maakt zo een gewone lesdag mee en kun je met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren. 

Met een online meeloopdag krijg je toegang tot de digitale lessen. Vooraf wordt er contact met je opgenomen om uitleg te geven en afspraken te maken. Wil je online meelopen? Stuur dan een mail naar fhmg-communicatie@fontys.nl

Een dag(deel) meelopen is weer mogelijk vanaf november.

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Toegepaste Gerontologie in Eindhoven? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar docent Pam van Bruggen of Iris van Venrooij. Met Iris kun je ook appen: 0638679809

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet