Alumni

Alumni

Welkom op de pagina van FHMG-alumni!

FHMG-alumni is er voor studenten of alumni van de opleidingen die vallen onder het instituut Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. FHMG alumni staat voor het motto: Blijvend in contact voor wederzijdse groei!

Over FHMG-alumni

FHMG-alumni is er voor studenten en alumni van de volgende opleidingen:
Verpleegkunde, Peri-operatieve zorg, Management in de Zorg, Toegepaste Gerontologie en de master Advanced Nursing Practice.

Per jaar studeren er aan het instituut FHMG ±300 alumni af. Dit zijn inmiddels allemaal professionals binnen het vakgebied zorg en welzijn. Deze professionals gaan elk hun eigen weg door hun kennis toe te passen in de praktijk en te gaan werken, en sommige studeren nog verder voor nog verdere verdieping van hun kennis. FHMG hecht er veel waarde aan dat er een wederzijdse samenwerking tot stand komt tussen FHMG, de verschillende opleidingen, onderwijs en deze professionals (alumni).
Uitgangspunten daarbij zijn: boeien, binden, verbinden en kennisdeling.

Wie zijn alumni?

Een alumnus (m) of Alumna (v) is een afgestudeerde (oud) student van een universiteit of hogeschool.

Waarom een alumnivereniging?

Alumni zijn voor het instituut Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid zo belangrijk omdat alumni kunnen zorgen voor binding tussen school en praktijk. De alumnus neemt zijn/haar theorie mee naar de praktijk en ervaart hier wat hij/zij aan de theorie heeft en soms ook wat eventueel mist. Alumni kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijs. Uiteraard zijn alumni niet alleen belangrijk voor het instituut maar alumni kunnen ook veel aan elkaar hebben. Door het oprichten van een alumnivereniging is het in de toekomst mogelijk om toe te treden tot een alumni netwerk. Op deze manier kunnen oud-klasgenoten elkaar weer ontmoeten, zijn alumni als eerste op de hoogte van na- of bijscholingen en kunnen zij via het netwerk profiteren van elkaars deskundigheid. Daarnaast is het alumninetwerk ook een mooie kans om nieuwe collega’s te vinden voor jou organisatie, of wellicht ben je zelf wel op zoek naar een nieuwe uitdaging en biedt de alumnivereniging jou een mooi netwerk.