Docenten Toegepaste Gerontologie

Anne-mie Sponselee

Sfeerafbeelding Fontys
Keywords:
gerontechnologie, techniek-acceptatie, transdisciplinaire samenwerking

Het belang van jouw rol in de praktijk leer je het beste door aan realistische opdrachten uit het werkveld te werken. Ik breng daarom graag mensen samen; studenten, docenten en werkveld met verschillende achtergronden, om van en met elkaar te leren in projecten en onderzoek.

Ik ben met name geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en mogelijkheden, om zo te bekijken wat technologie kan betekenen in het ondersteunen of vergroten van de kwaliteit van leven van mensen. Hopelijk raak je ook geïnspireerd door innovaties en visies van anderen, om zo tot de mooiste inzichten te komen!

 

Sfeerafbeelding Fontys

Eric Schoenmakers

Sfeerafbeelding Fontys
Keywords:
Age-friendly initiatieven, eenzaamheid, co-creatie

Er zijn steeds meer oudere mensen op de wereld. Helaas is de wereld hier nu niet op ingericht. Diensten, producten, beleid, maar ook bijvoorbeeld steden zijn zelden zo ontwikkeld dat oudere mensen hier goed gebruik van kunnen maken. Ik geloof stellig dat de wereld meer moet worden ingericht op oudere mensen.
In mijn werk als onderzoeker en ontwikkelaar ben ik betrokken bij diverse initiatieven die diensten en producten meer toegankelijk moeten maken voor oudere mensen. Ook als docent stimuleer ik studenten om vanuit dit perspectief te werken en te denken.
Ik geloof in onderwijs waarbij studenten met hun leervragen en leertrajecten centraal staan en waarbij studenten zich bezig houden met echte problemen uit hun latere beroepspraktijk. Docenten spelen hierin een ondersteunende rol.

Sfeerafbeelding Fontys

Bienke Jansen

Sfeerafbeelding Fontys

Aansluiten bij wat mensen zelf al doen om regie over de uitdagingen die het leven nu eenmaal te bieden heeft te houden vormt de rode draad door mijn carrière. Of dat nou gaat om de manier waarop mensen met verlieservaringen die bijvoorbeeld bij veroudering horen, of regie houden over studie of werk. Ik ben gepassioneerd om dit vanuit een positieve en waarderende kijk te doen. Mijn doel is daarbij vooral niet voor, maar samen met mensen te kijken hoe de kwaliteit van hun leven, studie en/of werk te bevorderen. Deze manier van kijken naar mensen en het streven vanuit dat vertrekpunt organisaties en de maatschappij met kleine stapjes leeftijdsvriendelijker maken is wat mij bindt en boeit aan de opleiding toegepaste gerontologie.

Sfeerafbeelding Fontys

Sylvia Schuurmans

Sfeerafbeelding Fontys
Keywords:
ethiek, co-creëren, samenwerken, reflecteren

Praktische wijsheid verbinden met theoretische kaders zorgen ervoor dat ik dicht bij mezelf blijf. Ik haal mijn voldoening uit het ontwikkelen en verbinden van teams en kan hier mijn passie en kwaliteiten in kwijt. Ik ben een optimist, makkelijk in de omgang, kan goed luisteren en heb het vermogen om te zeggen en te doen wat op dat moment nodig is.
Integriteit, professioneel handelen en nadenken over maatschappelijk relevante vergrijzingsvraagstukken zijn voor mij de trigger geweest om binnen de opleiding toegepaste gerontologie te gaan werken.
Met mijn achtergrond als verpleegkundige, voornamelijk in de ouderenzorg, en tijdens het oppakken van mijn rol als docent en onderwijsontwikkelaar in het mbo- en hbo-onderwijs heb ik mijn fundament gelegd om kritisch en analytisch vraagstukken te beantwoorden die gaan over zorg en vergrijzing.

 

Sfeerafbeelding Fontys

Pam van Bruggen

Sfeerafbeelding Fontys
Keywords:
duurzame inzetbaarheid, HR, oudere medewerkers

Van arbeidsvraagstukken gaat mijn hart sneller kloppen. Werk is zo een groot en belangrijk onderdeel van ons leven dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de inhoud van ons werk en onze werkomgeving. In een vergrijzende samenleving is het voor oudere medewerkers en haar werkgevers een uitdaging om actief te werken aan duurzame inzetbaarheid van deze groep medewerkers. Ik vind het mooi om, vanuit mijn HR-achtergrond, studenten te begeleiden in projecten waarin de krachten, kwaliteiten en arbeidsvermogens van ouderen in de werkcontext centraal staan.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Paul Gielen

Sfeerafbeelding Fontys

Vernieuwingen volgen elkaar sneller op en zijn steeds vaker 'outside the box'. Het is zo leuk om het enthousiasme van mensen te zien als nieuwe ideeën ook echte oplossingen zijn waar behoefte aan is. Aan dat enthousiasme werk ik graag mee. Waarom? Ik heb een passie voor vernieuwing en ondersteun jou en je team graag bij het zien van kansen en deze te benutten door creatief te zijn, co-creëren en samen te werken. Innoveren brengt meerdere disciplines bij elkaar, bijvoorbeeld: service design, veranderkunde en ondernemerschap. Pas als mensen je idee ook echt zien zitten en gaan gebruiken, dan is je innovatie geslaagd. Dat succes is dan het vieren waard.

Sfeerafbeelding Fontys