Inhoud opleiding

Inhoud

Naast de vakken Gerontologie, Service design en Professionalisering ga je concreet aan de slag met projecten uit de praktijk. Hoe je een project vorm geeft en wanneer je daaraan werkt, is aan jou. Uiteraard past het bij wat de opdrachtgever vraagt. Je werkt volgens bepaalde methodes en onderbouwt de uitkomsten. Een docent begeleidt je hierbij. Gedurende de opleiding krijg je steeds meer ruimte om je te verdiepen in een richting waar jouw interesses liggen. In het derde jaar loop je stage en volg je een minor. Het laatste jaar werk je aan twee grote projecten uit de praktijk.  

 

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Er zijn 8 contacturen per week. Je werkt hier aan projecten en er zijn lessen. Alle lessen hebben betrekking op de voortgang van de projecten. Hoe lang je met zelfstudie en projecten bezig bent verschilt per student. Het is mogelijk projecten voor de eigen werkgever uit te voeren.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 8 uur Project- en theoriebijeenkomsten
  • 20 - 30 uur Projecten en zelfstudie

  Gerontologie

  Je maakt kennis met belangrijke theorieën, begrippen en verouderingsvraagstukken. Je bestudeert het ‘ouder worden’ vanuit verschillende invalshoeken zoals biologische en psychologische veroudering. 

  Service design

  Je gaat voor een organisatie een dienst of product ontwikkelen maar hoe pak je dat aan? Stap voor stap leer je wat daar voor nodig is en hoe je de doelgroep kunt enthousiasmeren. Marketing, organisatie- en bedrijfskunde komen in dit vak aan bod.

  Professionalisering

  De werkomgeving van de toegepast gerontoloog is dynamisch en daar heb je een aantal vaardigheden voor nodig zoals het kunnen plannen en organiseren van activiteiten. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen: feedback geven en ontvangen, samenwerken en het kunnen terugblikken op eigen handelen, dat versterken en het goed kunnen inzetten.

  Projecten

  Je werkt aan realistische opdrachten voor (doorgaans) bestaande opdrachtgevers. Hiermee bereid je je voor op de praktijk van de toegepast gerontoloog. Je leert om samen met de opdrachtgever, de doelgroep én andere betrokkenen projectmatig te werken aan een opdracht.

  Afhankelijk van het project werk je hier individueel, of samen met andere studenten aan. Dat kunnen ook studenten uit de voltijdopleiding zijn.

  Minor

  Met het minorprogramma in het derde jaar kun je je studie verbreden of verdiepen. Fontys biedt veel minoren aan waaruit je kunt kiezen.

  Je kunt ook buiten Fontys, zelfs in het buitenland, een minor volgen.

  Internationalisering 

  De opleiding heeft een sterke internationale focus. In het tweede jaar ga je aan een internationaal project werken en kun je op studiereis. In alle vakken kijken we wereldwijd naar demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing..

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Stage en afstuderen

  In het derde jaar volg je een stage. Om de organisatie goed te leren kennen is het belangrijk dat je 2 dagen per week stage loopt. Stage kan ook bij jouw eigen werkgever waar je uiteraard wel je onderwijsdoelen kunt behalen. Tijdens de stage ga je een vraagstuk uit het gerontologisch domein analyseren. Je komt met een voorstel passend bij de organisatie waar je stage loopt. Dat voorstel kan bijvoorbeeld een product zijn, een adviesrapport of beleidsplan. 

  Maandelijks ga je een dag naar school. Je verdiept je verder in de gerontologie en die dag leent zich ook uitstekend om ervaringen met elkaar uit te wisselen en hier van te leren.

  Projectcyclus in het vierde jaar

  Het gehele vierde leerjaar staat in het teken van het zelfstandig uitvoeren van een projectcyclus. Gedurende de projectcyclus werk je, in opdracht van het werkveld, individueel aan de evaluatie, (door)ontwikkeling en de realisatie van een leeftijdsvriendelijke dienst. Je voert in totaal twee projecten uit, één in het teken van door(ontwikkeling) van een product of dienst en één in het teken van onderzoek doen naar die dienst.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Hoe krijg je les

  Je werkt zelfstandig of met medestudenten aan projecten uit de praktijk. De nadruk ligt op het zelfstandig oplossen van vraagstukken. Door samen te werken komen er nieuwe inzichten naar boven waarmee je weer verder vorm en inhoud kunt geven aan het project. Je bent actief bezig met jouw eigen leerproces.

  De docent is coach en helpt jou en je medestudenten bij de zoektocht naar oplossingen, stimuleert en daagt uit. Zo kan de docent bijvoorbeeld ook een workshop geven op basis van een vraag uit de projectgroep.

  Daarnaast volg je interactieve lessen die afgestemd zijn op jouw leerproces.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Internationalisering


  De toegepast gerontoloog krijgt veel te maken met internationale contexten en daarom is er bij de opleiding een sterke internationale focus. In het tweede jaar werk je aan een internationaal project, kun je op studiereis en in alle vakken wordt er wereldwijd naar demografische ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing gekeken. Studenten worden gestimuleerd om in het buitenland een minor te volgen, stage te lopen of een onderzoek te doen. Ook docenten verdiepen zich in internationale onderwerpen, presenteren zich op internationale congressen en organiseren, ook samen met studenten, studiereizen.

  Mariëlle Bekhuis was 8 maanden in Curaçao voor haar stage en afstudeerproject

  In Curaçao wordt een woongemeenschap opgezet waar ouderen samen en actief kunnen wonen. Een kleinschalige woongemeenschap geïnspireerd op Sun City in Arizona (VS).

  “De vraag was of ik een businessplan kon maken. Hiervoor heb ik eerst een wensen- en behoeftenonderzoek gedaan. Heel veel moest ik zelf uitzoeken. Zo heb ik me eerst een beeld gevormd van het gezondheidssysteem in Curaçao, wat best anders is dan in Nederland, en ook enkele ministeries benaderd over wat er allemaal bij komt kijken om zo'n woongemeenschap op te zetten. Verder heb ik ook focusgroepen gehouden met potentiële bewoners. Ik zag mijzelf groeien in het proces en werd steeds meer de specialist en adviseur. Soms was het lastig, zeker in het begin met alle nieuwe indrukken, een andere cultuur en een ander land.
  Mijn businessplan heb ik afgerond (met een 9!) en daar zijn ze in Curaçao verder mee aan de slag gegaan. Ik ben nog niet terug geweest maar als het resort geopend wordt, hoop ik te worden uitgenodigd!
  Mijn advies voor studenten die graag naar het buitenland gaan is: rondvragen en niet afwachten. Ik ben ook zelf op zoek gegaan naar een interessant project in het buitenland en heb dit via via gevonden. Laat mensen maar weten wat je wil en wie weet wat daaruit komt.
  De vraag naar nieuwe stagiaires zal in de loop der tijd ontstaan bijvoorbeeld om een verwachtingsonderzoek te doen of de woongemeenschap is zoals de bewoners het hadden verwacht. En zo nee, wat moet er dan veranderen?”

  Sfeerafbeelding Fontys

  Mariëlle Bekhuis in Curaçao Mariëlle Bekhuis in Curaçao

 • Studiebegeleiding

  Voor de duur van de hele studie word je gekoppeld aan een studieloopbaanbegeleider (slb’er). De slb’er is een docent van de opleiding en is jouw aanspreekpunt op momenten dat je vastloopt, of dreigt te lopen, in je studie, bijvoorbeeld doordat er iets gebeurt in je privé-situatie of op je werk waardoor je (tijdelijk) moeite ervaart om te studeren. De slb’er luistert en denkt met je mee over mogelijke oplossingsrichtingen in relatie tot je studie. De slb’er kan jou ook doorsturen naar een studentconsulent of decaan bij Fontys.

  Sfeerafbeelding Fontys