Typerend voor deze opleiding

In heel Nederland zijn er maar twee locaties waar je de opleiding Toegepaste Gerontologie - Age-friendly design and innovation kunt volgen. In Zwolle, bij Hogeschool Windesheim, en in Eindhoven, bij Fontys. De opleidingen zijn ontstaan omdat er vanuit het werkveld vraag is naar deskundigen die breed gespecialiseerd zijn op het gebied van ouderen en wat dat betekent voor de (toekomstige) samenleving.

Al direct bij de start van je studie ga je met concrete vragen uit het werkveld aan de slag. Samenwerkend leren staat hierbij centraal, waarbij je zelf en samen met anderen vorm geeft aan je eigen leerproces.  De expertise van de docenten staat ter beschikking van de studenten en het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat  studenten nodig hebben.

 

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys