Wie is de toegepast gerontoloog?

De toegepast gerontoloog weet veel van het proces van veroudering. Veroudering van individuen, maar ook van groepen en van de maatschappij als geheel. De problemen, of vraagstukken, die voortkomen uit die veroudering pak je samen met andere professionals aan. Je hebt elkaar nodig om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. De vraagstukken spelen zich immers af in verschillende vakgebieden, denk aan vragen rondom gezondheid, welzijn, wonen, verkeer en veiligheid, vrije tijdsbesteding en toerisme of duurzame inzetbaarheid, pensioenen en verzekeringen.

Bij veel complexe vraagstukken kom je situaties tegen waar geen ideale oplossing voor is, bijvoorbeeld omdat de oplossing leidt tot een ander probleem of omdat de oplossing niet aansluit bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Er zijn vaak verschillende belangen, andere doelstellingen, andere manieren aanpak. Doordat je als toegepast gerontoloog verbindingen kunt leggen, samenwerkt en belangen afweegt, lever je juist bij het oplossen van deze complexe vraagstukken een essentiële bijdrage.

De toegepast gerontoloog is vaak werkzaam als projectmedewerker, consultant, verandermanager of ontwikkelaar.

 • Het werkveld van de toegepaste gerontoloog

  De toegepast gerontoloog werkt veel voor organisaties, bedrijven of overheden die in hun werk met ouderen te maken hebben. Zij hebben vragen over hoe ze hun diensten, producten, beleid in kunnen richten of aan kunnen bieden zodat deze geschikt zijn voor ouderen. De toegepast gerontoloog helpt met antwoorden op deze vragen.

  Bij veel complexe vraagstukken gaat het om situaties waarin geen ideale oplossing is, bijvoorbeeld omdat de oplossing leidt tot een ander probleem of omdat de oplossing niet aansluit bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Vraagstukken kunnen ook complex zijn vanwege de uiteenlopende belangen. De toegepast gerontoloog legt verbindingen, werkt samen en weegt de belangen tegen elkaar af, en levert zo een grote bijdrage bij het oplossen van deze complexe vraagstukken.

  Ouderen zijn de ervaringsdeskundigen. Zij beschikken over de kennis die nodig is om een dienst, product of beleid zo in te richten dat het bij hun wensen en behoeften aansluit. Andere professionals en belanghebbenden hebben doorgaans hun eigen expertise, denk aan productontwikkelaar, bankier, verpleegkundige of welzijnswerker. De toegepast gerontoloog verbindt ervaring en kennis met elkaar.

  Voorbeelden:

  • Beleidsmedewerker bij een gemeente om (nieuw) beleid te ontwikkelen
  • Projectleider waarbij je vrijwilligers begeleidt in hun omgang met ouderen en contactpersoon bent voor organisaties waarmee samengewerkt wordt.
  • Ouderenadviseur bij een welzijnsorganisatie over het aanbod van diensten
  • Projectmedewerker bij een grote zorgorganistei om de verbinding te maken tussen verpleeghuisbewoners en ouderen in de wijk
  • Beleidsmedewerker bij de ggd op het gebeid van gezondheidspreventie
  • Vanuit een franchise ga je een nieuw servicepakket ontwikkelen om nieuwe technologie aan te bieden.
  • Projectmedewerker bij een gemeente, zorgverzekeraar of woningbouwvereniging.
  • Adviseur voor een gemeente, consultancy- of reclamebureau.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Voor wie doe je het?
  Dat wat de toegepast gerontoloog ontwikkelt en realiseert, is gericht is op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Daarom werk je ook vaak samen met ouderen. Zij zijn ervaringsdeskundigen en hebben de kennis die nodig is om een dienst, product of beleid zo in te richten dat het bij hun wensen en behoeften aansluit.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Eric legt uit wat je met de opleiding kunt