Carrièreperspectief

Als afgestudeerde Toetsdeskundige kun je aan de slag in verschillende onderwijs- en examensectoren. In veel organisaties is behoefte aan toetsdeskundigen voor het optimaliseren van de toets- en beoordelingspraktijk. Bijvoorbeeld bij onderwijskundige afdelingen in het hoger onderwijs, beleidsafdelingen in het primair en voortgezet onderwijs of bij examenafdelingen in de private sector. Ook bij de toezichthoudende en beoordelende organisaties is behoefte aan masteropgeleiden met toetsdeskundigheid.