Studiekosten

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor collegegeld, moet je ook rekening houden met andere kosten zoals voor boeken, readers, dictaten en studiereizen.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd docent in het voortgezet onderwijs en heb je nog geen gebruik gemaakt van de lerarenbeurs? Dan kun je een aanvraag hiervoor indienen. De aanvraagronde is van april tot juni. De beurs biedt een (gedeeltelijke) vergoeding voor het collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Je werkgever kan een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen. Meer informatie vind je op www.duo.nl.