Toetsen en beoordelen MKO en SKO

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
  • MKO-niveau
  • SKO-niveau

Toetsbekwaamheid is een vaardigheid van docenten die steeds belangrijker wordt. In de Fontys Kwaliteitsagenda staat dan ook dat alle docenten een behoorlijk niveau dienen te hebben op het gebied van toetsen en beoordelen. Fontysbreed wordt er dus de nodige aandacht besteed aan professionalisering op het gebied van toetsen en beoordelen MKO en SKO.

Kwalitatief goede toetsen en het gebruiken van verschillende toetsvormen geven een meerwaarde aan je onderwijs. Behalve dat kwalitatief goede toetsing van belang is voor een goed summatief oordeel (wel of niet geslaagd voor het vak, studie etc), is toetsing ook van belang om meer inzicht te krijgen in waar de student staat in zijn of haar leerproces (formatief gebruik van toetsen). Hierdoor kun je de student gerichte feedback geven over waar hij/zij zich nog in moet ontwikkelen.

Je kunt bij Fontys Educatief Centrum (FEC*) een professionaliseringstraject volgen op MKO- en SKO-niveau. Dit traject bereidt je voor op het Fontys assessment.

Het MKO-niveau is voor docenten HBO die het BKO-niveau hebben afgerond. Er is verder geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.

Het SKO-niveau is voor leden van de toets- en examencommissie die het MKO-niveau hebben afgerond. Er is verder geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.

MKO-niveau

Doelgroep:Docenten HBO
Benodigde voorkennis en ervaring:BKO-niveau afgerond. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.
Tijdsinvestering:Voor het totale traject Toetsen en beoordelen staan 40 uren. Er zijn 4 bijeenkomsten van 4 uur, de overige tijd besteed je aan zelfstudie, het inlezen in literatuur, het uitwerken en beantwoorden van een leervraag(vragen) en het maken van opdrachten die je voor je assessment kunt gebruiken.
Inhoud:In het traject Toetsen en beoordelen doorloop je een keer de complete toetscyclus, die begint bij het formuleren van goede leerdoelen en eindigt met het analyseren van de resultaten en het geven van een betrouwbare beoordeling. De opdrachten die je maakt hebben zoveel mogelijk betrekking op je eigen praktijk, we werken dus zoveel mogelijk met het eigen materiaal dat reeds voor handen is. Ook werk je aan een eigen leervraag, waardoor het traject optimaal aansluit op je eigen praktijk en de problemen die je daarin tegenkomt.

SKO-niveau

Doelgroep:Leden van de toets- en examencommissie.
Benodigde voorkennis en ervaring:MKO-niveau afgerond. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.
Tijdsinvestering:Voor het traject Toetsen en beoordelen staan 40 uren, er zijn 4 bijeenkomsten die variëren van 2 tot 4 uren per bijeenkomst. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk een intervisie-karakter: leren van (problemen in) elkaars praktijksituatie en het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen. De overige tijd besteedt je aan zelfstudie, het inlezen in literatuur, het uitwerken en beantwoorden van je leervraag(vragen) en het maken van opdrachten die je voor je assessment en in je eigen onderwijspraktijk kunt gebruiken.
Inhoud:In deze training van Toetsen en beoordelen staan vooral kwaliteit en kwaliteitsbewaking, toetsbeleid en de toetsprogramma’s centraal. Je gaat vooral aan de slag met eigen materiaal en er is veel ruimte om informatie en kennis uit te wisselen.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
Op aanvraag
Lesplaats(en)
Eindhoven
Studiebelasting
40 uur waarvan 4 bijeenkomsten van 4 uur en 24 uur zelfstudie

Contact

Wil je meer informatie over het traject Toetsen en Beoordelen MKO of SKO? Neem dan contact met ons op: