Toetsen en beoordelen MKO en SKO

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Wat bereik je tijdens dit traject?
  • MKO-niveau
  • SKO-niveau
  • Meer informatie?

Omschrijving

Toetsbekwaamheid is een vaardigheid van docenten die steeds belangrijker wordt. In de Fontys Kwaliteitsagenda staat dan ook dat alle docenten een behoorlijk niveau dienen te hebben op het gebied van toetsen en beoordelen. Fontysbreed wordt er dus de nodige aandacht besteed aan professionalisering op het gebied van toetsen en beoordelen MKO en SKO.

Kwalitatief goede toetsen en het gebruiken van verschillende toetsvormen geven een meerwaarde aan je onderwijs. Behalve dat kwalitatief goede toetsing van belang is voor een goed summatief oordeel (wel of niet geslaagd voor het vak, studie etc), is toetsing ook van belang om meer inzicht te krijgen in waar de student staat in zijn of haar leerproces (formatief gebruik van toetsen). Hierdoor kun je de student gerichte feedback geven over waar hij/zij zich nog in moet ontwikkelen.

Je kunt bij Fontys Educatief Centrum (FEC*) een professionaliseringstraject volgen op MKO- en SKO-niveau. Dit traject bereidt je voor op het Fontys assessment.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Inhoud

Leren op de werkplek staat centraal bij de toetstrainingen die FEC* aanbiedt. Datgene wat je in het traject leert, verbind je en pas je toe op datgene dat zich in je onderwijspraktijk voordoet en omgekeerd. Dit betekent dat we in het traject Toetsen en beoordelen zo goed mogelijk aansluiten bij situaties die voor jou als docent belangrijk zijn. Dit doen we door zowel informatie/theorie aan te bieden, te oefenen met diverse toetsvormen, maar ook uit te gaan van de leervraag die jij als docent hebt op het gebied van toetsing.

Wat bereik je tijdens dit traject?

Je gaat je tijdens het traject Toetsen en beoordelen ontwikkelen op de vier rollen zoals die in het assessment omschreven staan.

• Als constructeur leeromgeving kun je bijvoorbeeld operationele leerdoelen maken die aansluiten bij opleidingskwalificaties.
• Als vakinhoudelijk begeleider kun je peer-feedback organiseren op basis van operationele doelen en de kennisbasis.
• Een voorbeeld van de beoordelaar is dat je formatief en summatief met een variatie aan toetsvormen kunt toetsen op basis van operationele doelen waarbij je alle stappen uit toetsproces doorloopt.
• Voor bewust docentschap leer je een kritische houding te hebben ten aanzien van je eigen beroepspraktijk en je eigen leervragen en -doelen te stellen.

MKO-niveau

Doelgroep:Docenten HBO
Benodigde voorkennis en ervaring:BKO-niveau afgerond. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.
Tijdsinvestering:Voor het totale traject Toetsen en beoordelen staan 40 uren. Er zijn 4 bijeenkomsten van 4 uur, de overige tijd besteed je aan zelfstudie, het inlezen in literatuur, het uitwerken en beantwoorden van een leervraag(vragen) en het maken van opdrachten die je voor je assessment kunt gebruiken.
Inhoud:In het traject Toetsen en beoordelen doorloop je een keer de complete toetscyclus, die begint bij het formuleren van goede leerdoelen en eindigt met het analyseren van de resultaten en het geven van een betrouwbare beoordeling. De opdrachten die je maakt hebben zoveel mogelijk betrekking op je eigen praktijk, we werken dus zoveel mogelijk met het eigen materiaal dat reeds voor handen is. Ook werk je aan een eigen leervraag, waardoor het traject optimaal aansluit op je eigen praktijk en de problemen die je daarin tegenkomt.

SKO-niveau

Doelgroep:Leden van de toets- en examencommissie.
Benodigde voorkennis en ervaring:MKO-niveau afgerond. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring nodig.
Tijdsinvestering:Voor het traject Toetsen en beoordelen staan 40 uren, er zijn 4 bijeenkomsten die variëren van 2 tot 4 uren per bijeenkomst. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk een intervisie-karakter: leren van (problemen in) elkaars praktijksituatie en het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen. De overige tijd besteedt je aan zelfstudie, het inlezen in literatuur, het uitwerken en beantwoorden van je leervraag(vragen) en het maken van opdrachten die je voor je assessment en in je eigen onderwijspraktijk kunt gebruiken.
Inhoud:In deze training van Toetsen en beoordelen staan vooral kwaliteit en kwaliteitsbewaking, toetsbeleid en de toetsprogramma’s centraal. Je gaat vooral aan de slag met eigen materiaal en er is veel ruimte om informatie en kennis uit te wisselen.

Meer informatie?

Meer informatie over het traject Toetsen en Beoordelen MKO of SKO? Neem dan contact op via e-mail met FEC of via telefoonnummer 08850 871652

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
Op aanvraag
Studieduur
5 maanden
Lesplaats(en)
Eindhoven
Startmoment(en)
01-11-2017

Startdata