Sprint naar content
Profiel

Trends, maatschappelijke ontwikkelingen & onderzoek

  • Over de cursus
  • Wat is het leerdoel?
  • Voor wie is deze cursus
  • Wie geeft de cursus
  • Data en locatie

Het denken vanuit trends, ontwikkelingen en onderzoek staat tijdens deze cursus centraal. In welke context werken we, wat zijn actuele trends, wat zien we in actuele onderzoeken? Wat weet je als professional over de context waarin je werkt, en wat kun je weten? Concreet: wat is de betekenis voor de professional:

  • ·van ontwikkelingen als toename van kansenongelijkheid, toename complexe scheidingen, toename armoede en negatieve effecten coronamaatregelen op jongeren?
  • ·van intergenerationele overdracht van problematiek, negatieve effecten van gestapelde problemen (adverse childhood experiences)?

Wat betekenen ontwikkelingen als deze voor je werk met kinderen, jongeren en gezinnen? Hoe kan je nog beter samenwerken, met hen en met netwerkpartners, om (erger worden van) problemen te voorkomen? Welke rol spelen data en design thinking hierbij (kern van het programma Smart Start)?

Je leert over actuele trends en ontwikkelingen (o.a. uit onderzoeken) en het belang van preventie, en kan deze kennis vertalen naar het eigen werk. Het fenomeen intergenerationele overdracht en het belang van preventie op basis van data en design thinking wordt behandeld deze dag. Smart Start-werken en denken (op basis van data en design thinking) staat centraal deze dag. Je leert deze manier van denken toe te passen op een concreet vraagstuk.

Je leert je bewust te worden van de betekenis van trends en ontwikkelingen voor je eigen werk en je leert het belang van preventie. Je kan het werken op basis van data en design thinking concreet toepassen in de praktijk voor het genoemde vraagstuk en de ter plekke ontwikkelde oplossing voor het vraagstuk in de praktijk brengen.

Iedereen die werkt met jongeren, kinderen én ouders (in welke rol dan ook) kan na het volgen van deze dag met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag, op basis van de concrete handreikingen.

De cursus wordt verzorgd door Vivian Jacobs en Teun Brand, zij leiden samen het programma Smart Start. Vivian is daarnaast bestuurssecretaris bij Sterk Huis en Teun is projectleider Voortijdig Schoolverlaten Regio Hart van Brabant en regionaal coördinator Leerplicht & RMC Regio Hart van Brabant bij de gemeente Tilburg. De middag wordt ook verzorgd door procesbeleiders uit het regionale designteam.

De cursus/module bestaat uit 1 dag. De cursus vindt plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg op woensdag 9 maart.

Cursusniveau
Cursus
Lesplaats(en)
Tilburg
Lesdagen en -tijd
Woensdag 9 maart 9.30-16.30 uur
Studiebelasting
Aanwezigheid en presentatie