Fontys | Van Zorgen naar Coachen

 • Over de cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Resultaat van deze cursus
 • Docenten
 • FAQ: Frequently Asked Questions

Over deze cursus:

De cursus van Zorgen naar Coachen richt zich op het vergroten van je vaardigheden als behandelaar om patiënten zodanig te begeleiden dat:

 • De kans op uitval minimaal is;
 • De kans op een duurzame gedragsverandering optimaal is;
 • En dat patiënten zo optimaal mogelijk zijn toegerust op wat er van hen maatschappelijk wordt verwacht na de behandeling.

De eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de patiënten en diens systeem / mantelzorgers staan in deze cursus centraal.


Ontwikkeld door:

Deze cursus is ontwikkeld binnen het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) bij Libra Revalidatie en Audiologie in samenwerking met docenten van team Zelfregie van Fontys Paramedische Hogeschool en gespecialiseerd in het versterken van het zelfregie van de patiënt.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken:

 • Planetree
 • Visie en instrumenten uit het project ‘In voor mantelzorg’
 • Health Counseling
 • Motivational Interviewing
 • Oplossend gericht coachen


Centraal in de cursus:

Centraal in de cursus staat de ontwikkeling van je eigen grondhouding (met onderliggende basistechnieken) en het implementeren van het Coaching – Gedragsveranderingsmodel. Het gaat in de cursus vooral om het toepassen van de methodieken in de praktijk en elkaar feedback geven en minder om kennisvergaring van theorie. Door dat de cursus in de praktijk is ontwikkeld is de training voornamelijk gericht op het werkplekleren en minder op pure kennisoverdracht. De toepasbaarheid in de praktijk heeft daardoor veel meer rendement.

Waarom deze cursus?

In het werk van de professionals binnen de zorg zijn de behandelaars dagelijks bezig met het geven van adviezen: adviezen over wat zij het beste kunnen doen of juist laten om hun klachten te verminderen of te stabiliseren en hoe zij het beste kunnen omgaan met beperkingen die voorvloeien uit de aandoening die ze hebben.

Het is goed om te realiseren dat professionals in het geven van deze adviezen patiënten vragen om, soms drastische, veranderingen in gedrag en leefgewoonten aan te brengen. En dit gaat vaak niet vanzelf en zeker niet moeiteloos.


Uit onderzoek gebleken:

Uit onderzoek van het NIVEL, het Nederlands onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg, blijkt dat de helft van alle Nederlanders niet adequaat kan omgaan met gezondheidsproblemen; dat drie op de tien patiënten problemen hebben met de uitleg van de dokter, de tekst van een bijsluiter of informatie over gezondheid op internet; dat patiënten slecht in staat blijken te zijn de regie te nemen en te doen wat nodig is als ze ziek zijn. Het is dus niet vreemd dat een groot deel van de gezondheidsadviezen die worden gegeven, niet of onvoldoende wordt overgenomen door degenen voor wie ze zijn bedoeld en dat een nog kleiner aantal mensen er in slaagt om de gezondheidsadviezen ook op langere termijn vol te houden.


Conclusie:

Het is dus belangrijk om de manier waarop de behandelaars informatie geven en adviseren en de manier waarop ze mensen begeleiden in het veranderen van gedrag en leefgewoonten, te verbeteren.

De training ‘van zorgen naar coachen’ geeft vooral uitleg over wat mensgerichte zorg is en hoe je de patiënt eigen regie geeft en een actieve deelnemer kan laten zijn in het zorgproces. Tevens – in het verlengde hiervan – de transitie van de zorgende behandelaar naar een coachende zorgprofessional.

De training ‘van zorgen naar coachen’ is zinvol voor alle zorgverleners in de verschillende zorgsectoren. In de hele gezondheidszorg willen professionals waar mogelijk de klant zoveel mogelijk regie geven en hem / haar daarin ondersteunen en coachen.

Uit ervaring blijkt dat ook de managers die deze training volgden veel handvatten krijgen om de visie en de methoden toe te passen in hun werk. Binnen de organisatie past deze training ook prima bij de implementatie van zelfsturing ‘van managen naar coachen’. Naast de cursus van Zorgen naar Coachen bieden wij ook de Post-hbo opleiding Leefstijlcoach aan.

Resultaat van de training (n.a.v. evaluaties binnen het M-ZIC Libra Revalidatie en Audiologie):

Deelnemers zijn zich meer bewust van hun houding en de manier waarop ze omgaan met de patiënt. Door de training kiezen behandelaars er voor meer vragen te stellen, niet meteen op te lossen en de patiënt meer leidend te laten zijn in zijn behandeltraject. Hierdoor krijgt de patiënt meer persoonlijke aandacht en ruimte met eigen wensen en hulpvragen.

Deze training wordt begeleidt door 2 docenten:

 • 1 docent gespecialiseerd in het versterken van de eigen regie van patiënten (Fontys Paramedische Hogeschool, team zelfregie)
 • 1 docent van Libra Revalidatie en audiologie.

De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.


Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Dit is kosteloos. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

U hoeft bij ons geen onverwachte extra kosten te verwachten mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie, etc..


Annuleringsvoorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Parkeren bij Fontys Paramedische Hogeschool?

Bij ons kun je gratis parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is helaas beperkt.

Je kunt ook parkeren op het terrein van het Maxima Medisch Centrum, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit is betaald parkeren en kost maximaal € 4,- per dag.


Heb je een klacht?

Fontys Pro Health heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling van de studenten en cursisten van alle opleidingen en cursussen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Fontys Pro Health/ Fontys Paramedische Hogeschool. Klachten die bij de klachtencommissie thuishoren hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie en het handelen (nalaten van handelen) van docenten. Klachten die betrekking hebben op de studievoortgang (o.a. beoordelingen, toetsing), maar ook klachten over collegegeld, in-uitschrijving, sancties en huisregels horen niet thuis bij de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtencommissie bekijk dan deze pagina. Heb je geen Fontys e-mailadres stuur dan een mail naar: klachtencommissie-fph@fontys.nl.

Incompany

Deze cursus geven wij bij voorkeur incompany (op maat) zodat deze in eigen omgeving te volgen is en daardoor als nog waardevoller wordt ervaren.

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
fontysprohealth@fontys.nl

Cursusniveau
Cursus

Ontwikkeld binnen

Deze cursus is ontwikkelt binnen het Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum van Libra Revalidatie en Audiologie en heeft in 2017 de Planetree gewonnen.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Accreditatie

Voor deze cursus is accreditatie verleend door de V&VN en Keurmerk Fysiotherapie met 12 punten.
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) heeft 24 punten toegekend.
Accreditatie bij ABAN/ KNGF (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) is aangevraagd.
Ben je aangesloten bij een ander kwaliteitsregister, laat het ons dan weten!
Fontysprohealth@fontys.nl

Aansluitend aanbod

Naast de cursus van Zorgen naar Coachen bieden wij ook de Post-hbo opleiding Leefstijlcoach aan.

Incompany

Deze cursus geven wij bij voorkeur incompany (op maat) zodat deze in eigen omgeving te volgen is en daardoor als nog waardevoller wordt ervaren.

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
fontysprohealth@fontys.nl

Kosten incompany

€7.655,00 – 15 personen
€13.495,00 – 30 personen
€20.050,00 – 45 personen

Train de trainer

Vele zorgorganisaties hebben een grote omvang. Om deze reden wordt er op dit moment hard gewerkt aan een train de trainer variant. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

Locatie Fontys Paramedische Hogeschool

Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys