Verdiepingstraject Instructeur (v)mbo

  • Over deze cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Ben je werkzaam als instructeur op een (v)mbo instelling en ben je op zoek naar een verdere verdieping van je kennis en vaardigheden? Dan is het nieuwe verdiepingstraject instructeur iets voor jou!

In dit verdiepingstraject gaan we verder in op thema's die in de instructeursopleiding al aan bod zijn geweest. Doordat deze thema's verder worden uitgediept, is dit traject erg geschikt voor kandidaten die op zoek zijn naar meer diepgang in hun functie en werkzaamheden.

Ook de behoefte aan reflectie op je dagelijkse werkzaamheden (Waarom doe ik wat ik doe, wat werkt wel of niet en waarom dan?) kan een reden zijn om deel te nemen aan dit traject. Je leert onderzoeksmatig te kijken naar je handelen als instructeur. Er wordt dieper op de theorie in gegaan, om zaken op een hoger conceptueel niveau te bekijken en beoordelen.

Er kunnen meer redenen zijn om je verder te willen verdiepen in het instructeurschap. Zo kan een verdiepingstraject je ook de extra bekwaamheid bieden om door te kunnen groeien naar een hogere functie. Wellicht ligt jouw ambitie in de toekomst bij het docentschap. Het Verdiepingstraject Instructeur biedt hiertoe een goede eerste stap, een mogelijkheid om voor jezelf te beoordelen of de werkzaamheden en het niveau van zo´n functie bij je passen.

Wanneer dit verdiepingstraject succesvol wordt afgesloten en de kandidaat over een hbo werk- en denkniveau beschikt, is het daarna mogelijk in te stromen in de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), teneinde een benoeming tot docent te verkrijgen.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Gedurende het traject voeren de instructeurs een eigen onderzoek uit naar de wijze waarop de leerlingen leren en welke vormen van activerende didactiek daarbij het beste aansluiten. Dat betekent dat theorie en besprekingen op de lesdagen opgevolgd worden door een meer onderzoeksmatige uitwerking in de eigen werksituatie.

We gaan onder andere kijken naar `leren te leren´ en leerprocessen: Hoe leren de leerlingen in mijn groepen en hoe zie ik dat? In vervolg daarop bekijken we welke manier van werken en begeleiden van leren daarbij past. En tenslotte, kijkend vanuit de activerende didactiek, stellen we ons de vraag: Welke activerende werkvormen zijn in mijn lessen te gebruiken en zetten aan tot zelfsturend leren?

Op basis van de geformuleerde onderzoeksvragen worden deze werkvormen in de tussenliggende weken uitgewerkt en uitgeprobeerd in de werksituatie, waarna mogelijke conclusies getrokken kunnen worden. Aan het einde van het traject wordt een verslag van het totale traject gemaakt, gevolgd door een presentatie voor de groep. In deze presentaties kunnen verschillende mogelijkheden en ervaringen worden uitgewisseld.

Voor wie?

Het opleidingstraject ‘Verdiepingstraject Instructeur (v)mbo’ is bedoeld voor instructeurs aan een (v)mbo-instelling die de opleiding `Instructeur vmbo en bedrijfsleven' succesvol hebben afgerond.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot het opleidingstraject ‘Verdiepingstraject Instructeur (v)mbo’ als:

je een aanstelling hebt als instructeur aan een (v)mbo-instelling voor minimaal 0,5 fte;
je de opleiding Instructeur vmbo en bedrijfsleven succesvol hebt afgerond.

Certificering

Wanneer dit verdiepingstraject succesvol wordt afgesloten en je over een hbo werk- en denkniveau beschikt, is het daarna mogelijk in te stromen in de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).

Cursusniveau
MBO+
Kosten
€ 2000,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Donderdag

Verdiepingstraject Instructeur

Leer in 2 minuten alles wat je moet weten over dit traject!