Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding kenmerkt zich door praktijkgericht onderwijs. Voorbeelden uit het bedrijfsleven en overheid vormen met theoretische kennis de uitgangspunten van de deeltijdstudie. Het verschil tussen vol- en deeltijd is zichtbaar in het aantal lagere contacturen per week. Bovendien worden theorielessen en practica in de avonduren gegeven, waardoor je de opleiding kunt combineren met je baan.

4-jarig traject

De 4-jarige hbo-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde kenmerkt zich door praktijkgericht onderwijs. Voorbeelden uit bedrijfsleven en overheid met daaraan gerelateerde projectopdrachten vormen met theoretische kennis de uitgangspunten van deze zeer goed aangeschreven deeltijdstudie. 
Het verschil tussen vol- en deeltijd is duidelijk zichtbaar in het aantal contacturen per week. Bij deeltijd is het aantal uren beduidend lager en bovendien worden theorielessen en practica in de avonduren gegeven waardoor je leren kunt combineren met je baan.

Voorafgaand aan de opleiding kun je ook de opfriscursus wiskunde volgen: 
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Opfriscursus-Wiskunde-1.htm

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar van de opleiding kom je in aanraking met algemene en opleidingsspecifieke modules zoals productie en materialen (PM), construeren en mechanica (CM), meten en regelen (MR), energie en proces (EP), modelvorming & simulatie (M&S), bedrijfskunde en wiskunde. Tevens worden studievaardigheden bijgebracht om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen studeren.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 12 uur Zelfstudie
  • 8 uur Lesuren/Theorie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  60%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  15%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Studie in ECTS

  1e jaarTheorie30 ECTs
  Project30 ECTs
  2e jaarTheorie40 ECTs
  AD Afstudeeropdracht20 ECTs
  3e jaarTheorie30 ECTs
  Stage30 ECTs
  4e jaarTheorie30 ECTs
  Afstuderen30 ECTs

  De deeltijdopleiding werktuigbouwkunde van Fontys Hogeschool Engineering is zo ontworpen dat je in vier jaar de opleiding kunt afronden met twee lesavonden per week en daarnaast een zelfstudie van ca. 12 uur per week en voldoende inbreng
  vanuit je werkomgeving.
  De lessen worden ‘s avonds aangeboden van 18.00 - 21.40 uur.
  De beschikbare avonden zijn: maandag-, dinsdag-, en/of donderdagavond.
  Toetsen worden eveneens op die avonden ingeroosterd.

  Leerjaar 2,3 en 4

  specialiseren in een door jou gekozen richting. In dat laatste jaar studeer je af binnen het bedrijf waar je werkzaam bent.

  De deeltijdopleiding bestaat hoofdzakelijk uit theorie, maar een deel van de opleiding bestaat uit interessante praktijkoefeningen die worden uitgevoerd in moderne, goed uitgeruste laboratoria.

  Engineeringprojecten

  Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan algemene ingenieurscompetenties en er wordt van je verwacht dat je persoonlijke opdrachten maakt die betrekking hebben op een probleemstelling op je werkplek. Zo’n opdracht wordt een engineeringproject genoemd en sluit aan bij een of meerdere modules die je in een jaar volgt. In engineeringprojecten vindt terugkoppeling met de eigen beroepspraktijk en toepassing van de theorie plaats.

  Afstuderen

  Het afstudeerjaar bestaat naast de studieblokken uit een werktuigbouwkundige afstudeeropdracht. Deze opdracht - bij voorkeur binnen het bedrijf waar je werkzaam bent - voer je uit onder begeleiding van een afstudeerbegeleider. Tijdens deze opdracht pas je kennis en vaardigheden toe die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

  Getuigschrift

  Na succesvolle afronding van je opleiding Werktuigbouwkunde aan Fontys Hogeschool Engineering mag je je Bachelor of Science noemen. Dit getuigschrift is internationaal erkend en maakt dat je overal ter wereld aan de slag kunt.

 • Struikelvakken

  Werktuigbouwkunde (deeltijd) is prima gericht op het niveau havo/vwo met weinig technische voorkennis. Onvoldoende kennis van wiskunde B kan er echter toe leiden dat je wiskunde als ‘struikelvak’ gaat ervaren. Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof structureel bijhoudt dan kun je de opleiding in de regel zonder noemenswaardig struikelen doorlopen. Heb je een achterstand met wiskunde dan is het mogelijk om je wiskundekennis op te frissen. Voor meer informatie hierover kun je in gesprek met de deeltijdcoördinator.

 • Stage en afstuderen

  Om de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde af te kunnen ronden, dien je stage te hebben gelopen in een werktuigbouwkundige omgeving. Beschik je over voldoende relevante praktijkervaring, dan krijg je een vrijstelling van deze stageverplichting. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de deeltijdcoördinator.

 • Studiebegeleiding

  Je staat er bij het maken van keuzes niet alleen voor. Als deeltijdstudent krijg je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider - een soort van personal coach - is jouw aanspreekpunt. Je kunt er terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  De Eindhovense opleidingslocatie zit middenin het hart van de maakindustrie van Zuidoost Nederland. Veel hightech bedrijven in de Brainportregio zijn op zoek naar goedopgeleide hbo-engineers en dat geldt evenzeer voor het Midden- en Kleinbedrijf waar een grote behoefte is aan hbo-werktuigbouwkundigen.