Inhoud opleiding

De Associate degree is een landelijke erkende tweejarige opleiding op hbo-niveau. Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Associate degree.

Het Ad-programma leidt jou op om, op het snijvlak van zorg en techniek, bij te dragen aan de verdere innovatie van zorgtechnologie, acceptatie en juist gebruik daarvan, door zowel zorgverleners als zorgvragers.
Je bent bijvoorbeeld in staat om bij productontwikkeling al in een vroeg stadium het perspectief van de beoogde doelgroep te integreren in het ontwerpproces. Je creëert daarmee de mogelijkheid om de werelden van techniek en zorg te verbinden en te overbruggen. Tijdens jouw opleiding worden de essentiële aspecten van zorg en zorgprocessen, welzijn, veiligheid en techniek en technische processen, in relatie tot zorgtechniek binnen de (langdurige) zorg, uitgediept.

Onderwijsvorm

Leren in de praktijk speelt een cruciale rol binnen de hele opleiding. Theorie wordt afgewisseld met praktijkprojecten. Dit zijn projecten waarin je samen met de opleiding, je medestudenten en je werkgever in de zorgtechnologiepraktijk werkt in een zogenaamde “community of practice”. De projecten nemen tijdens de opleiding in mate van complexiteit toe, zodat je aan het eind van je opleiding in staat bent innovaties in de zorg met betrekking tot zorgtechnologie vanuit jouw professionele achtergrond te kunnen ondersteunen.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw

  Studiebelasting per week

  14 uur contacturen
  16 uur praktijk
  10 tot 14 uur zelfstudie

  Het is een tweejarig programma verdeeld over 8 modules, afwisselend theorie- en praktijkmodules. Iedere module omvat 15 studiepunten, zodat in twee jaar 120 studiepunten kunt behalen. De opleiding wordt aangeboden in een duale variant.

  Het eerste jaar

  De propedeuse bestaat uit vier onderwijsperiodes van negen weken. Per half jaar komen drie thema’s aan bod. In de eerste periode krijg je theorie, en in de tweede periode wordt die theorie toegepast in de praktijk in een 'Communitie of Practice'.
  De propedeuse kenmerkt zich vooral door twee centrale basisthema’s; zorg en techniek. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Zorg op afstand
  • Robotica
  • Meten in de zorg
  • Inzet van hulpmiddelen
  • Stimulering van gezonde leefstijl
  • Wijkgerichte zorg

  Tweede jaar

  Het tweede leerjaar bestaat uit vier onderwijsperiodes en omvatten drie van de genoemde zes thema’s. Er kan een keuze gemaakt worden voor verschillende arrangementen van deze thema’s.
  Je sluit de opleiding af met een notitie/scriptie met betrekking op het door jou gekozen thema.

  De opleiding is in het Nederlands waarin je ook Engelstalige literatuur tegenkomt.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?

  Je gaat twee dagen in de week naar school. De lesdagen zijn van 14:15 uur tot 20:45 uur. Je bespreekt hier onder andere de voortgang van de opdrachten die je thuis of in de praktijk uitvoert. Omdat de studenten in de lesgroep in verschillende organisaties werken, in diverse functies, ontstaan er levendige discussies waar je veel kunt leren van elkaars ervaringen.

  Ieder lesblok duurt negen weken en in die weken krijg je, buiten de gastdocenten, steeds van één docent les. Daar heb je dus veel contact mee en is ook een aanspreekpunt voor vragen.

  Docententeam

  De docenten ondersteunen het activerend leren van studenten. Het team bestaat uit een aanjager, het creatieve brein, de technicus die alles maken kan, de fanatiekeling die zelf ook nog in de praktijk werkt, de senior die zichzelf atechnisch vindt maar wel nieuwsgierig is en de houding aanneemt ‘nooit te oud om te leren’ en de vraagbaak die kan improviseren maar ook vage ideeën kan concretiseren. Het zijn mensen met lef en flexibiliteit maar pretenderen niet het zelf allemaal te weten. De lol en de kracht zit nu juist in het gezamenlijk met studenten ontdekken wat werkt, voor wie en in welke situatie!

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys