Zij-instroom in het onderwijs bij Fontys

Wat is zij-instroom?

De zij-instroom regeling voor het onderwijs is in het leven geroepen om iedereen met een hbo- of wo-opleiding die leraar willen worden en nu in een andere branche werkt de mogelijkheid te bieden om een lesbevoegdheid te behalen. Om te stimuleren dat personen uit andere beroepen voor een carrière in het onderwijs kiezen is in januari 2000 de Interim-wet Zij-instroom Leraren Primair en Voortgezet Onderwijs van kracht geworden. De inhoud van deze interim-wet is per 1 augustus 2006 ondergebracht in de wetgeving voor de afzonderlijke sectoren waardoor het mogelijk is gebleven om via een zij-instroomtraject het onderwijs in te gaan.

Zij-instroom in het onderwijs bij Fontys: de mogelijkheden

Bij Fontys zijn er verschillende mogelijkheden voor zij-instroom in het voortgezet onderwijs / MBO of in het basisonderwijs.

Waarom kiezen voor een zij-instroom traject?

De meeste zij-instromers maken heel bewust de keuze voor het onderwijs: zij hebben een ander beroep en willen leraar worden. Vaak is het een langgekoesterde wens maar is er in het verleden een andere keuze gemaakt. Beweegredenen kunnen zijn:
 het leuk vinden om met kinderen te werken;
 een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen;
 het willen overdragen van kennis;
 maatschappelijk nuttig bezig willen zijn;
 meer voldoening in het werk willen hebben;
 toe zijn aan een nieuwe uitdaging;
 het wel al eerder overwogen hebben maar destijds niet aantrekkelijk genoeg hebben gevonden.
Bron: Sectorbestuur Onderwijs Arbeidsmarkt, Het Managen van verwachtingen, augustus 2008