Maatwerk

Op basis van de scholingsbehoefte verzorgen wij cursussen en/of opleidingstrajecten, geheel op maat en bij de school op locatie. Ook is het mogelijk Fontys PRO Educatie in te schakelen bij het ontwikkelen van lesmaterialen, toetsen of curricula en het opzetten van onderzoeken. Onze lectoren en opleiders zetten hun expertise hier graag voor in. Daarnaast zijn we op zoek naar samenwerking met scholen.

Wat kun je van ons verwachten?

Tijdens en na het volgen van een opleidingstraject of cursus kunnen docenten het geleerde meteen toepassen in de eigen lessen en/of op school. Zaken die op school spelen kunnen ingebracht worden tijdens de cursus. Afhankelijk van het onderwerp, gebeurt dit klassikaal of individueel. Onze docenten bieden de cursist veel persoonlijke aandacht en dagen hem uit zich professioneel te ontwikkelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ligt er binnen jouw school een (opleidings)vraagstuk waar je graag advies over wilt? Neem dan contact met ons op. Eén van onze relatiemanagers komt graag langs voor een intakegesprek, waarin we in kaart brengen voor welke uitdagingen jij en/of de school staat. In een brainstormsessie benoemen we mogelijke oplossingen, zodat aan de hand hiervan een opleidingstraject of cursus op maat kan worden ontwikkeld. De praktische zaken zoals cursusdata, locatie, etc. zullen in samenspraak worden vastgesteld.

Maak een afspraak

Neem contact met ons op voor meer informatie en het maken van een vrijblijvende afspraak.