“Plezier staat voorop bij masterstudie”

Sfeerafbeelding Fontys
Fabian Thérou (26) volgt de master Wiskunde bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Eerder voltooide hij aan hetzelfde instituut al de bachelorvariant. Voor Fabian is plezier in het vak de voornaamste reden om een eerstegraadsopleiding te doen. “Door de pedagogiek en vakdidactiek moet ik me soms een beetje heen worstelen. De wiskunde zelf is mijn drive. Sommetjes maken vind ik gewoon leuk.”

Ongelijke driehoeken en differentiaalvergelijkingen waren bepaald geen love at first sight voor de docent aan De Nieuwste School in Tilburg. “Op het vwo vond ik het een lastig vak waarin ik bovendien niet uitblonk. Toen ik koos voor FLOT werd het verrassend genoeg toch wiskunde. Vooral gezien het beroepsperspectief. Inmiddels wordt het haast met de dag leuker…” Het is iets wat Fabian nu zijn eigen leerlingen voorhoudt: je hoeft een vak niet direct leuk te vinden om er toch een klik mee te krijgen. “Hou vol en maak kilometers… Wie weet kan er iets moois groeien.”

Plezier in het vak

Waarom koos hij afgelopen september voor deze master? “Na twee jaar full-time voor de klas, begon het te kriebelen. Dan is de afweging: universiteit of hbo? Het werd het laatste, vanwege de praktische link met mijn docentschap.” Echter, eerst en vooral ging Fabian voor ‘de leuk’. “Er is geen professionele noodzaak voor een master. Als docent hoef ik niet per se de bovenbouw in. Ik kies er puur vrijwillig voor. Daarom staat bij mij het plezier voorop.”

En, hoe bevalt het? “Prima. Al is het niveauverschil pittig. Het begon bachelor-achtig, maar inmiddels schiet het vakinhoudelijk de diepte in.” Ook is het op momenten drukker dan verwacht. “Een deeltijdopleiding volgen betekent: keuzes maken rond werk, privé en studie. Vooraf maakte ik samen met mijn vriendin duidelijke afspraken.” Inclusief de colleges besteedt Fabian maximaal twee avonden per week aan zijn studie. “Als de tentamens naderen, pak ik ook nog een à twee weekenden mee. Dat is het. Als ik het daarmee niet haal, pech. Omdat ik zelf volledig achter deze afspraak sta, kan ik me snel neerleggen bij tegenslagen.” Door zijn werkgever De Nieuwste School is Fabian een halve dag per week vrij geroosterd. “Op de woensdag, de vaste collegedag. DNS denkt goed mee. Ik maak gebruik van een lerarenbeurs en er is altijd de mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen.”

In de praktijk pakt het wonderwel uit. “Ook dit maakt dat ik de studie leuk blijf vinden. Ik denk bovendien dat mijn aanpak zorgt voor rust en een relaxte houding. De deal werkt zelfs zo goed dat mijn vriendin nu zegt: Je mag wel een weekendje extra studeren, hoor.

Ervaringen delen

In totaal telt Fabians mastergroep zo’n 20 studenten. In het vaste werkgroepje waar hij deel van uitmaakt is de mix werk-studie-privé een terugkerend thema. “Daarnaast praten we over onze lespraktijk. Nu ik erover nadenk, geloof ik niet dat ik die ervaringen van anderen heel gericht opsla. Maar soms blijven dingen wel in je hoofd zweven, en komen ze in een andere context vanzelf opduiken. Op een onbewust niveau werpt die kennisuitwisseling dus zeker vruchten af.”

Over lespraktijk gesproken… Fabian werkt op De Nieuwste School: is het master-curriculum voor hem wel altijd zo relevant? “De bijzondere onderwijsvorm op DNS staat los van de vakinhoud, de pure wiskunde zeg maar. Die verdieping pak ik dus sowieso mee. Verder ben ik blij dat er bij vakdidactiek alle ruimte is voor het uitwisselen van ideeën. Daarbij stellen we ons de vraag: Hoe doe je iets en waarom? Alleen al die inventarisatie zorgt voor veel bruikbare input.”

Meerwaarde

Zou Fabian anderen aanraden een master te volgen? “Nogmaals: alleen als je het leuk vindt! Ik hoor weleens dat het voor sommige studiegenoten een ‘moetje’ is. In plaats van een innerlijke drive is er dan vooral een formele noodzaak. Jammer. Voor mij zou dat totaal niet werken.” Wat ziet Fabian als de grote meerwaarde van de master? “Ik denk de link met het docentschap. Ik kan hier bij Fontys mijn eigen vak verder uitdiepen; iets wat ik met een academische studie misschien minder zou kunnen.”

De Nieuwste School: Verwondering brengt je verder!

DNS is een onderwijsconcept dat in 2006 in Tilburg van start ging. De school voor mavo, havo en vwo (maximaal 750 leerlingen) stelt de leervraag en de belevingswereld van het kind centraal. Fabian: “Eén van de kernideeën is dat leerlingen kennis verwerven door zelf onderzoek te doen. In de onderbouw krijg je bijvoorbeeld geen geschiedenis, aardrijkskunde of maatschappijleer. Je verricht onderzoek naar het thema ‘Tweede Wereldoorlog’, waarbij genoemde vakken automatisch in elkaar overvloeien.” Wiskunde geldt daarbij net als de talen als ‘gereedschapsvak’. “Het verschaft context en vaardigheden die helpen bij je onderzoek. Statistiek is onmisbaar als je een enquête houdt.”

De onderzoeksresultaten delen de leerlingen met elkaar en de docent. Door ze verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerroute, wil DNS kinderen uitdagen en motiveren. Zodoende is er ook alle ruimte voor hun persoonlijkheidsvorming. “Daarbij is onze school qua omgangsvormen losser. Voor de leerlingen ben ik gewoon ‘Fabian’. Het is opvallend hoe vaak je bij ons hoort zeggen: Hier kan ik mezelf zijn… En het zijn niet alleen leerlingen die dat roepen. Ook docenten.”

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys