Valideren

Valideren

Het proces van het laten waarderen van diploma’s en leerervaringen heet valideren.  Dat betekent dat je datgene wat je al kunt, kunt laten waarderen, mits relevant voor de opleiding van je keuze.

 Intakegesprek

Voordat je jezelf inschrijft voor de opleiding, heb je een intakegesprek. In dat gesprek wordt globaal geïnventariseerd over welke leerervaringen en expertise je beschikt en hoe je dit, na inschrijving, kunt inzetten om je persoonlijke leertraject uit te stippelen. Na het intakegesprek krijg je een indicatie of en hoe je diploma’s en/of leerervaringen kunt laten valideren en krijg je een persoonlijk advies over jouw leertraject. Aan dit intakegesprek kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 Wanneer en hoe valideren?

Er zijn meerdere opties. Nadat je hebt ingeschreven voor de opleiding kun je kiezen voor het aanvragen van vrijstellingen (optie A.) of een leerwegonafhankelijke toets (optie B.).
Als je al vóór het inschrijven zeker wilt zijn dat je je opleiding versneld kunt volgen, kun je kiezen voor een intake-assessment (optie C). Let op: voor optie C. worden kosten in rekening gebracht.

Optie A. Valideren bij of na inschrijving op basis van diploma’s en certificaten

A.1 Heb je een diploma dat gelijkwaardig is aan het propedeusegetuigschrift van de bacheloropleiding, dan kun je vrijstelling aanvragen van de propedeuse, zodat je direct kunt worden ingeschreven in de postpropedeutische fase. Vrijstelling aanvragen doe je bij of na inschrijving bij de opleiding. Je studiecoach kan je daarbij helpen. Voor meer informatie en aanmelden kun je bij de opleiding terecht.

A.2 Heb je andere diploma’s of certificaten dan bij A.1 beschreven, of heb je je aangemeld voor een Associate degree-opleiding, dan kun je mogelijk vrijstelling aanvragen voor onderdelen van de opleiding. Dit doe je nadat je je hebt ingeschreven bij de opleiding.  Je studiecoach helpt je daarbij. Voor meer informatie en aanmelden kun je bij de opleiding terecht.

Optie B. Valideren ná inschrijving op basis van eerdere leerervaringen

Nadat je je heb ingeschreven voor de opleiding, doe je een toets waarin je je leer- en/of werkervaringen laat waarderen. Deze toets gaat niet over hoe en waar je hebt geleerd, maar over wat je hebt geleerd. Samen met je studiecoach bekijk je hoe je je leerervaringen kunt inzetten om onderdelen van de opleiding aan te tonen. Een portfolio-assessment is een mogelijke toetsvorm. Voor meer informatie en aanmelden kun je bij de opleiding terecht. Voor meer informatie en aanmelden kun je bij de opleiding terecht.

Optie C. Valideren vóór inschrijving op basis van diploma’s, certificaten en eerdere leerervaringen

Voordat je jezelf inschrijft voor een opleiding kun je je diploma’s, certificaten en leer- en/of werkervaringen laten waarderen via een intake-assessment op basis van een portfolio. Een intake-assessment is zinvol wanneer je al vóórdat je je inschrijft, zeker wilt weten of je kunt versnellen. Fontys is wettelijk verplicht om hier een geldelijke bijdrage voor te vragen (min €810,00 – max €1800,00). Voor meer informatie en aanmelden kun je bij de opleiding terecht.