Coachen en begeleiden

Sfeerafbeelding Fontys

Het onderwijs is een dynamisch vakgebied. Van onderwijsprofessionals wordt dan ook verwacht dat ze constant meebewegen. Soms is coaching of extra begeleiding wenselijk om mee te kunnen groeien met de laatste ontwikkelingen.

Bekijk hieronder wat Fontys PRO Educatie voor jou kan betekenen.

Ben jij op zoek naar andere cursussen en/of opleidingstrajecten op het gebied van coachen en begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze collega's.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl

 • Incompany training: Motiverend coachen van studenten

  Wil jij dat jouw studenten zelf verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces?

  In de training ‘motiverend coachen studenten’ leer je verschillende strategieën en bijbehorende vaardigheden met als doel de student zelf het heft in eigen handen te laten nemen. Hoe maak je echt contact met je studenten? Welke vragen kun je ze stellen? Hoe luister je en geef je feedback die je studenten aanspoort tot actie? Al deze vragen en nog vele meer komen aan bod tijdens de training ‘motiverend coachen van studenten’.

  De training heeft een inductief karakter. Dit houdt in dat we uitgaan van de praktijkervaringen van de docenten. Er worden oefeningen gedaan, waarbij je met behulp van gesprekstechnieken uit de theorie de verschillende fasen in een gesprek actief inoefent en er wordt gewerkt met videofragmenten. Hier wordt vervolgens de theorie aan gekoppeld. Zo ontstaan er afwisselende en dynamische bijeenkomsten.

  De student zelf de verantwoordelijkheid geven en niet te snel met oplossingen komen. Ze worden al ontzettend veel gepamperd en denken nauwelijks zelf nog na. Ze moeten zelf leren met verantwoordelijkheden om te gaan. - Deelnemer

 • Fontys helpt werkplekbegeleiders bij het begeleiden van toekomstige leraren

  Een ervaren leraar is niet per definitie ook een goede begeleider van (aanstaande) collega’s. Om leraren in opleiding te ondersteunen bij het leren van praktijkervaringen hebben begeleiders specifieke vaardigheden nodig. Net als lesgeven aan leerlingen op school is ook het begeleiden van aanstaande collega’s specifiek vakwerk.

  Om begeleiders te ondersteunen in hun belangrijke werk ontwikkelde Fontys in Limburg een succesvol scholingstraject dat zich richt op de ontwikkeling van begeleidingsvaardigheden van begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo die de zelfsturing en het reflectievermogen van leraren in opleiding willen bevorderen.

  Ervaringen uit de praktijk

  Docenten in het werkveld zijn erg enthousiast over het scholingstraject:

  “Ik heb veel handvatten gekregen om bewuster te begeleiden. Prima cursus. Blij dat ik heb mee gedaan.”
  “De cursus heeft mij veel praktische en nuttige vaardigheden geleerd die ik niet kende.”
  “De cursus was een openbaring voor mij. Begeleiden van collega’s is een echt vak!”

  Wil je meer weten over dit scholingstraject? Neem vrijblijvend contact op met Fontys PRO Educatie. We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.

 • Fontys begeleidt bij het vormgeven van het PTA

  Het schoolexamenprogramma is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin zijn alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het PTA is voor de leerling een officieel document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst.

  Op dit moment begeleidt Fontys leraren van de sectie Nederlands binnen het voortgezet onderwijs bij het inventariseren bespreken en bediscussiëren van de visie op het schoolvak. Doel van de begeleiding is het samen komen tot een coherent leerplan met onderbouwing van de leerlijnen (toetsing) en afstemming Centraal Eindexamen en Centraal School Examen.

  Wil je meer weten over het begeleidingstraject voor het schoolvak Nederlands? Neem contact op met Fontys PRO Educatie voor meer informatie.