Taal en Leren

Intercultureel leren en multiculturaliteit

Taal en cultuur blijven altijd een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. Wij bieden op veel fronten professionele begeleiding waar het gaat om het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen en het (opnieuw) plezier krijgen in taal en cultuur. Klik op de uitklap menu's hieronder om de verschillende thema's te bekijken waarin wij cursussen, ondersteuning of maatwerk aanbieden.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met onze Taal en Leren coördinator Susanne Smulders.

08850 78683
susanne.smulders@fontys.nl

 • Taal en Zorg
  • Dyslexie
  • Taalverwerving en spraak-taalontwikkeling
  • Hoor- en spraakontwikkeling
  • Taalstimulering en ondersteunende communicatie
  • Hoor- en spraakontwikkeling
  • Taalstimulering en ondersteunende communicatie
  • Beginnende geletterdheid en dyslexie
  • Taalgericht vakonderwijs, vreemde talen en dyslexie

 • Taaldidactiek en taalvisie
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  • Taalgericht vakonderwijs (TVO)
  • Taalgericht onderwijs: visie en beleid
  • Taalbewust onderwijs
  • Taal en ICT
  • Taal en andere vakken
  • Differentiëren
  • Taaldidactiek voor volwassenen educatie
  • Coaching voor taaldocenten
  • Opleiding taalcoördinator beschrijving op www.fontys.nl/educatie
  • De vaardigheden doceren

 • Toetsen en leerlijn
  • Toetsen en PTA
  • Curriculum ondersteuning
  • Ontwikkelingen
  • Taalcoördinator PO

 • Taalvaardigheid
  • Lezen
  • Tekstbegrip: luisteren, lezen en schrijven
  • Aanvankelijk, voortgezet en technisch lezen
  • Woordenschat
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Spelling en schrijfvaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Moderne vreemde talen
  • Taalcursussen Engels
  • Nederlands voor docenten
  • Franse taalvaardigheid
  • Duitse taalvaardigheid
  • Spaanse taalvaardigheid
  • Chinese taalvaardigheid

 • Taalbeleid en organisatie
  • Teaching English for specific purposes
  • Lesgeven in basis taalvaardigheden voor volwassenen
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen voor PO (meertaligheid en diversiteit)
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen voor VO (NT2)
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen MBO (NT2)

 • Meertaligheid en internationalisering