Taal en Leren

Intercultureel leren en multiculturaliteit

Taal en cultuur blijven altijd een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. Wij bieden op veel fronten professionele begeleiding waar het gaat om het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen en het (opnieuw) plezier krijgen in taal en cultuur. Klik op de uitklap menu's hieronder om de verschillende thema's te bekijken waarin wij cursussen, ondersteuning of maatwerk aanbieden.

 • Taal en Zorg
  • Dyslexie
  • Taalverwerving en spraak-taalontwikkeling
  • Hoor- en spraakontwikkeling
  • Taalstimulering en ondersteunende communicatie
  • Hoor- en spraakontwikkeling
  • Taalstimulering en ondersteunende communicatie
  • Beginnende geletterdheid en dyslexie
  • Taalgericht vakonderwijs, vreemde talen en dyslexie

 • Taaldidactiek en taalvisie
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  • Taalgericht vakonderwijs (TVO)
  • Taalgericht onderwijs: visie en beleid
  • Taalbewust onderwijs
  • Taal en ICT
  • Taal en andere vakken
  • Differentiëren
  • Taaldidactiek voor volwassenen educatie
  • Coaching voor taaldocenten
  • Opleiding taalcoördinator beschrijving op www.fontys.nl/educatie
  • De vaardigheden doceren

 • Toetsen en leerlijn
  • Toetsen en PTA
  • Curriculum ondersteuning
  • Ontwikkelingen
  • Taalcoördinator PO

 • Taalvaardigheid
  • Lezen
  • Tekstbegrip: luisteren, lezen en schrijven
  • Aanvankelijk, voortgezet en technisch lezen
  • Woordenschat
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Spelling en schrijfvaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Moderne vreemde talen
  • Taalcursussen Engels
  • Nederlands voor docenten
  • Franse taalvaardigheid
  • Duitse taalvaardigheid
  • Spaanse taalvaardigheid
  • Chinese taalvaardigheid

 • Taalbeleid en organisatie
  • Teaching English for specific purposes
  • Lesgeven in basis taalvaardigheden voor volwassenen
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen voor PO (meertaligheid en diversiteit)
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen voor VO (NT2)
  • Opleidingen tot docent Nederlands voor anderstaligen MBO (NT2)

 • Meertaligheid en internationalisering
 • Docenten aan het woord

  'Het maatwerk op niveau heeft ervoor gezorgd dat ons gehele team opnieuw motivatie én inspiratie kreeg om CLIL toe te passen'

  Wat was voor jullie aanleiding om deze cursus te volgen?

  Vincent van Cammen: “Het was tijd voor een opfrisbeurt! Hoewel we al bekend waren met de basisprincipes van Content and Language Integrated Learning (CLIL), merkten we onder de collega’s dat de drive om dit toe te passen in de lessen afnam. Collega Iain Watt vult aan: “Het niveau was inmiddels ondermaats, mede door gebrek aan een duidelijke, gezamenlijke visie op CLIL. Dat was dan ook de belangrijkste doelstelling voor deze cursus; om het gehele team mee te nemen in de visie die we willen uitdragen en hoe we dit vormgeven, met oog voor de individuele behoeften van onze docenten.”

  Hoe ziet dat eruit, een op maat gemaakte cursus?

  “Het ervaringsniveau van onze docenten met CLIL loopt uiteen en zo ook hun behoeften”, aldus teamleider Van Cammen. “Om deze reden is het team na opstelling van de gezamenlijke visie opgesplitst in twee groepen, beide kregen een programma op maat. Zo konden de nieuwere docenten vrijuit kennismaken met de basisprincipes van CLIL en bijbehorende didactische handreikingen, terwijl bij de meer ervaren docenten juist opfrissing van kennis, en het opdoen van nieuwe ideeën en toepassingen centraal stond. Afsluiting van de cursus verliep vervolgens weer in gezamenlijkheid van het team, waarbij we nieuwe ervaringen uitwisselden en samen evalueerden op het geleerde.”

  Wat heeft het jullie uiteindelijk gebracht?

  Iain: “Meer dan we zelf hadden kunnen bedenken! Op voorhand zagen we zelf vooral de meerwaarde voor de nieuwere docenten binnen ons team, er heerste nog enige argwaan over het nut van deze cursus onder degenen met meer CLIL ervaring. Uiteindelijk heeft juist het maatwerk op niveau ervoor gezorgd dat ons gehele team opnieuw motivatie én inspiratie kreeg om CLIL toe te passen in de eigen lessen.” Een aanvulling hierop is volgens Vincent dat er binnen de cursus vooral veel van elkáár is geleerd. “Door samen in gesprek te gaan over de eigen visie op CLIL en na te denken over invulling hiervan binnen de lessen, heerst er veel meer interne saamhorigheid én weet iedereen beter wat er van hem of haar wordt verwacht. Al met al zeer mooie uitgangspunten om ook in de toekomst elkaar te blijven stimuleren en versterken bij CLIL activiteiten, door ideeën en wederzijds feedback uit te wisselen.”

  Over:

  Vincent van der Cammen (teamleider tweetalig onderwijs) en Iain Watt (coördinator tweetalig onderwijs & docent Engels) zijn beiden werkzaam op het 2College Durendael. Gezamenlijk met zo’n 20 docenten uit hun team tweetalig onderwijs (tto) volgden zij een voor hen op maat gemaakte cursus Content and Language Integrated Learning.