Stagescholen

Als alles goed gaat, rondt de student in circa 10 maanden de opleiding af. Een belangrijke leerplek in de opleiding is de stageschool, met de coach op de stageplek in een spilfunctie. Van de coach wordt vooral verwacht dat hij/zij de cursist laat oriënteren op alles waar een onderwijsgevende (gastdocent, instructeur, docent) in het onderwijsproces mee te maken krijgt.

Voor meer informatie over Hybride Techniekopleider

0348 437345

 • Coaching in opleidingsfases

  Bij elke fase van de opleiding zijn een paar hoofdpunten te noemen rondom de coaching op de werkplek.

  Module 1: de startende onderwijsgevende

  • Hoe geef je effectief les?

  • Hoe zorg je ervoor dat de kennis en vaardigheden goed verwerkt worden?

  • Hoe kan je checken of de leerdoelen worden behaald en iedereen het begrijpt?

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een les(opzet/serie) opgebouwd rondom lesdoelen, kennisniveaus.

  Module 2: het werken met leerlingen/studenten

  • Groepsdynamica (hoe gaan leerlingen met elkaar en als groep met jou om?)

  • Samenwerkend leren

  • Communicatiestijlen

  • Een veilige leeromgeving

  • Diversiteit

  Op te leveren product: een observatieopdracht en de opzet van een kennismakingsprogramma om nieuwe groep op te starten.

  Module 3: de krachtige leeromgeving

  • Instructietechnieken (verdieping)

  • Het aanleren van verschillende soorten kennis en vaardigheden

  • Evalueren en toetsen op een verantwoorde manier

  • Diverse verwerkingsopdrachten

  • Feedback geven

  • Effectief gebruik van de leeromgeving

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een lessenserie, inclusief toetsing, beoordeling, (toetsmatrix)

  Module 4: de begeleider/coach

  • kenmerken van leerlingen/studenten

  • aanpak bij leerbelemmeringen

  • omgaan met verschillen (verdieping van module 2)

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een verslag van begeleidingsgesprek met een zorgleerling (vanuit rol als toehoorder)

  Het traject bestrijkt een periode van 10 maanden, met een totale inzet van 504 studiebelastingsuren, bestaande uit 18 bijeenkomsten à 4.5 uur, een stage van 80 klokuren en zelfstudie.

 • Rollen van de coach

  De rollen van de coach zijn als volgt:

  Regelaar (faciliteren en organiseren)

  • Organiseren van rijke en veilige oriëntatieomgevingen
  • Indien nodig, het faciliteren in tijd en mogelijkheden
  • Het organiseren van collegiale coaching en intervisie op school

  Begeleider (zit bij rijles naast de chauffeur)

  • Begeleiden bij leidinggeven aan leerprocessen (feedback, hulp, participeren etc.)
  • Begeleiden bij leervragen en beroepsproducten
  • Sparringpartner bij de studie

  Monitor (zit bij rijles op de achterbank)

  • Het volgen van de studievoortgang
  • Het volgen van de ontwikkeling van de student
  • Het voeren van voortgangsgesprekken
  • Lesbezoeken bij de student
  • Communicatie met opleider van de hogeschool

  Counselor

  • Het voeren van persoonlijke gesprekken met de student
  • Rugdekking en vertrouwen geven
 • Uitgangspunten voor coaching

  Uitgangspunten voor coaching op de stageplek bij de hybride techniekopleiding:

  Sfeerafbeelding Fontys