Werkgevers

Algemene informatie

Werken in de techniek én in het onderwijs: iets voor uw medewerkers? Wij zijn op zoek naar vakmensen met een technische opleiding (minimaal mbo-4 niveau), een hbo werk- en denkniveau, én vooral passie voor het mooie techniek-vak. Zij gaan hun huidige baan in de techniek combineren met lesgeven. Misschien hebben zij op het werk of privé al ervaring met de begeleiding van jongeren, maar dat is niet noodzakelijk.

Wat heb je er als werkgever aan?

 • Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker
 • Je geeft een impuls aan het opleidingsklimaat binnen jouw organisatie.
 • Je haalt nieuwe en andersoortige kennis in jouw bedrijf.
 • Je realiseert een directe link met het netwerk van potentiële toekomstige vakmensen (de leerlingen) en het beroepsonderwijs.
 • Je krijgt binnen jouw organisatie (mogelijk) een gekwalificeerde praktijkbegeleider.
 • Mogelijk kun je gebruik maken van een opleidingsvergoeding voor de deelnemer.

Bel voor meer informatie over Hybride Techniekopleiders

0348 437308

 • Inhoud traject

  De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  Module 1: de startende onderwijsgevende

  ·         Hoe geef je effectief les?

  ·         Hoe zorg je ervoor dat de kennis en vaardigheden goed verwerkt worden?

  ·         Hoe kun je checken of de leerdoelen worden behaald en iedereen het begrijpt?

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een les(opzet/serie) opgebouwd rondom lesdoelen, kennisniveaus.

  Module 2: het werken met leerlingen/studenten

  ·         Groepsdynamica (hoe gaan leerlingen met elkaar en als groep met jou om?)

  ·         Samenwerkend leren

  ·         Communicatiestijlen

  ·         Een veilige leeromgeving

  ·         Diversiteit

  Op te leveren product: een observatieopdracht en de opzet van een kennismakingsprogramma om nieuwe groep op te starten.

  Module 3: de krachtige leeromgeving

  ·         Instructietechnieken (verdieping)

  ·         Het aanleren van verschillende soorten kennis en vaardigheden

  ·         Evalueren en toetsen op een verantwoorde manier

  ·         Diverse verwerkingsopdrachten

  ·         Feedback geven

  ·         Effectief gebruik van de leeromgeving

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een lessenserie, inclusief toetsing, beoordeling, (toetsmatrix)

  Module 4: de begeleider/coach

  ·         kenmerken van leerlingen/studenten

  ·         aanpak bij leerbelemmeringen

  ·         omgaan met verschillen (verdieping van module 2)

  Op te leveren product: een observatieopdracht en een verslag van begeleidingsgesprek met een zorgleerling (vanuit rol als toehoorder)

  - kosten + subsidie

  De scholing is meestal kosteloos (indien je werkgever is aangesloten bij een O&O fonds). Reiskosten en verleturen worden niet vergoed.

  - tijdsinvestering / planning

  Het traject bestrijkt een periode van 10 maanden, met een totale inzet van 504 sbu’s (studiebelastinguren), bestaande uit 18 bijeenkomsten à 4.5 uur, een stage van 80 klokuren en zelfstudie.

  - methodiek opleidingstraject (stage, theorielessen)

  - toekomstperspectief

  - Wat verwachten wij van jou?

  Houding

  Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekende houding om je bekwaamheden op het gebied van vakdidactisch en pedagogisch handelen in het MBO werkveld te ontwikkelen. Je leert graag van en met elkaar en accepteert dat de opleiding een zekere discipline en tijdbesteding vergen.

  Vooropleiding

  Je bent werkzaam binnen jouw technische vakgebied en hebt interesse in het MBO opleidingsgebied. Je beschikt over een afgeronde MBO of HBO vakopleiding en beschikt over een MBO 4 of HBO werk- en denkniveau.

  - Wat kun je van ons verwachten?

  De opleiders van Fontys begeleiden jou bij de studie. Ook zorgen zij er voor dat de opleiding voor jou studeerbaar is. Hij of zij faciliteert waar mogelijk en zij reiken inhoudelijke thema’s aan, begeleiden het individuele leren en het groepsleren, nemen assessments af en beoordelen je portfolio.

 • Investering

  Indien je als werkgever bent aangesloten bij een O&O fonds (A+O Metalektro, OOM of Wij Techniek/ OTIB), kun je in aanmerking komen voor een bijdrage in de scholingskosten van je werknemer. De regeling/tegemoetkoming verschilt per O & O fonds, maar kan oplopen tot 100% van de scholingskosten. Voor meer informatie neem je contact op met Ronald van Weijenburg, projectleider Hybride Techniekopleidingen bij Wij Techniek/ OTIB via telefoonnmmer 0348-437345.

  Daarnaast is er natuurlijk de tijd die je medewerker moet investeren. Het traject bestrijkt voor je werknemer een periode van 10 maanden, met een totale inzet van 504 sbu's (studiebelastinguren), bestaande uit 18 bijeenkomsten à 4.5 uur, een stage van 80 klokuren en zelfstudie.

 • Wat verwachten we van je medewerker?

  Houding

  Je medewerker:

  • heeft interesse in het onderwijs

  • wil zijn/haar kennis en ervaring overbrengen op een nieuwe generatie en/of collega's.

  • is nieuwsgierig en heeft een onderzoekende houding om bekwaamheden te ontwikkelen op het gebied van vakdidactisch en pedagogisch handelen in het MBO

  • leert graag van en met anderen

  • accepteert dat de opleiding een zekere discipline en tijdsbesteding vergt.

  Vooropleiding

  Je medewerker:

  • is werkzaam binnen een technisch vakgebied

  • heeft interesse in het MBO-opleidingsgebied

  • beschikt over een afgeronde MBO- of HBO-vakopleiding

  • beschikt over een MBO 4- of HBO-werk- en denkniveau.

 • Afronding en toekomstperspectief

  De opleiding wordt afgerond met het Pedagogisch Didactisch Diploma. Dit is een document waarmee je kunt aantonen inzicht, kennis en vaardigheden m.b.t. het verzorgen van gastonderwijs in het vakgebied binnen het mbo werkveld te hebben ontwikkeld.

  NB: het PDD heeft geen civiel effect, zoals een Instructeursdiploma of pdg (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) dat wel heeft. Het biedt wel de mogelijkheid om met de inhouden van dit traject een aangepast traject voor het Instructeursdiploma of pdg traject te volgen. Na het volgen van dit traject heeft je medewerker de vaardigheden en competenties ontwikkeld om (gedeeltelijk) zelfstandig en zelfverzekerd als (gast)docent/Hybride techniekopleider voor de klas te staan of om nog beter (nieuwe) collega’s te begeleiden.

 • Informatie per regio

  In elke regio werken we samen met verschillende partners. Zo wordt volop aangesloten bij de regionale en lokale situatie. Kijk in de regio waar uw bedrijf gevestigd is om te zien wat de mogelijkheden zijn voor uw medewerkers:

  - Zeeland

  - Noord-Brabant

  - Limburg