Lerarenbeurs en andere subsidieregelingen

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het primair en voortgezet onderwijs?
In onderstaand overzicht staan alle subsidies op een rijtje.

Subsidiemogelijkheden voor het PO:

De lerarenbeurs is een subsidiemogelijkheid voor mensen die al actief zijn in het onderwijs of dit waren in de afgelopen 12 maanden.

Lerarenbeurs

Indien je geen studiefinanciering meer kunt krijgen en daarnaast nog niet actief in het onderwijs bent, dan kun je wellicht aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld.

leraren tegemoetkoming

Voor Pabo-afgestudeerden die na 31 december 2014 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in september 2017 starten met een van de hbo of universitaire masteropleidingen op deze website.

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters (PO)

Voor leraren in het primair onderwijs die gymnastiekles willen geven aan groep 3 t/m 8. Leraren in het PO kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

Subsidie bewegingsonderwijs

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Levenlanglerenkrediet

De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

Teambeurs primair onderwijs

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider.

Schoolleiders masteropleiding

U kunt nu gezamenlijk in uw regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, te begeleiden en te behouden.

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

Om goede docenten aan te trekken en te behouden, maakt de overheid het vak van leraar aantrekkelijker. Bijvoorbeeld met maatregelen waarmee leraren sneller kunnen doorgroeien naar hun maximum salaris.

Werken in het onderwijs

Geeft u cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kunt u mogelijk een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De subsidie bestaat uit 2 delen: voor studiekosten en studieverlof.

Subsidie-cultuurbegeleider