Lerarenbeurs en andere subsidieregelingen

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het primair en voortgezet onderwijs? In onderstaand overzicht staan alle subsidies op een rijtje.

Subsidiemogelijkheden voor het PO:

1.     De lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een subsidiemogelijkheid voor mensen die al actief zijn in het onderwijs of dit waren in de afgelopen 12 maanden. De aanvraagperiode loopt vanaf 1 april t/m 30 juni 2017. Kijk ook eens op deze website voor aanvullende informatie.

2.     Tegemoetkoming leraren

Indien je geen studiefinanciering meer kunt krijgen en daarnaast nog niet actief in het onderwijs bent, dan kun je wellicht aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld. De tegemoetkoming is een gift. De hoogte van de tegemoetkoming hangt wel af van je (gezamenlijk) inkomen.

3.     Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters (PO)

Voor Pabo-afgestudeerden die na 31 december 2014 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in september 2017 starten met een van de hbo of universitaire masteropleidingen op deze website.

4.      Subsidie bewegingsonderwijs

Voor leraren in het primair onderwijs die gymnastiekles willen geven aan groep 3 t/m 8. Leraren in het PO kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

5.      Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Let op: bij deze regeling gaat het niet om een gift maar om een lening.

6. Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

7. Schoolleiders masteropleiding

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider.

Subsidiemogelijkheden voor het VO:

1.      De lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een subsidiemogelijkheid voor mensen die al actief zijn in het onderwijs of dit waren in de afgelopen 12 maanden. De aanvraagperiode loopt vanaf 1 april t/m 30 juni 2017. Kijk ook eens op deze website voor aanvullende informatie.

2.     Tegemoetkoming leraren

Indien je geen studiefinanciering meer kunt krijgen en daarnaast nog niet actief in het onderwijs bent, dan kun je wellicht aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld. De tegemoetkoming is een gift. De hoogte van de tegemoetkoming hangt wel af van je (gezamenlijk) inkomen.

3.     Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters (VO)

Interessant voor diegene die recentelijk zijn/haar bachelor diploma heeft gehaald en wil doorstuderen aan een masteropleiding binnen de sector onderwijs. Benieuwd welke opleidingen in aanmerking komen? Klik dan op deze link om alle ISAT-codes te bekijken.

4.     Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Let op: bij deze regeling gaat het niet om een gift maar om een lening.

Check voor welke subsidies jij in aanmerking komt!