Subsidies basisonderwijs

Fontys Pro Educatie

Voor (toekomstige) leraren en scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in ontwikkeling door middel van één van de onderstaande beurzen:

  • Lerarenbeurs
  • Tegemoetkoming studiekosten leraren
  • Levenlanglerenkrediet
  • Teambeurs primair onderwijs
  • Beurs voor zij-instromers
  • Schoolleiderstegemoetkoming
  • Subsidie cultuurbegeleider
  • Subsidie bewegingsonderwijs

Levenlanglerenkrediet

Wil je een hbo of universitaire opleiding in deeltijd doen, maar heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dan kun je in aanmerking komen voor een lening. Je kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar (48 maanden). Doe je een deeltijd- of modulaire opleiding aan hbo of universiteit? Dan krijg je 1 jaar (12 maanden) extra.

Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet aanvragen

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Met de Teambeurs kan een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen. De subsidie is bedoeld voor vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.

Teambeurs
Sfeerafbeelding Fontys

Subsidie bewegingsonderwijs

Heb je een onderwijsbevoegdheid voor het primair of speciaal onderwijs en ga je de leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs volgen? Dan kun je een subsidie bewegingsonderwijs aanvragen. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2019 tot en met 2020. Hoe eerder je de subsidie aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt.

Subsidie bewegingsonderwijs
Subsidie aanvragen

Vragen?

Vragen? Bel DUO (afdeling lerarenbeurs): 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl. Hier kun je ook wijzigingen in je aanvraag naartoe sturen.

050-599 90 99
lerarenbeurs@duo.nl

Voor subsidies in het voortgezet onderwijs, klik hier