Subsidies basisonderwijs

Fontys Pro Educatie

Voor (toekomstige) leraren en scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in ontwikkeling door middel van één van de onderstaande beurzen:

  • Lerarenbeurs
  • Tegemoetkoming studiekosten leraren
  • Levenlanglerenkrediet
  • Teambeurs primair onderwijs
  • Beurs voor zij-instromers
  • Schoolleiderstegemoetkoming
  • Subsidie cultuurbegeleider
  • Subsidie bewegingsonderwijs

Voor subsidies in het voortgezet onderwijs, klik hier