Taal en ontwikkeling

Sfeerafbeelding Fontys

Taal en cultuur blijven altijd een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. Wij bieden op veel fronten professionele begeleiding waar het gaat om het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen en het (opnieuw) plezier krijgen in taal en cultuur.

Enkele voorbeelden van taal(didactische) thema’s waar wij ondersteuning bij bieden zijn:

- invoeren breedgedragen taalbeleid op scholen;
- leesdidactiek vreemde talen;
- ondersteuning pta- en curriculumvernieuwingen;
- taalbeschouwingsdidactiek.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl

 • Engels in het basisonderwijs

  Engels in het basisonderwijs krijgt de laatste jaren veel aandacht. Steeds meer scholen kiezen voor een leerlijn waarmee hun leerlingen met meer kennis en vaardigheden doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Extra aandacht voor Engels wordt ook zeer gewaardeerd door leerlingen en hun ouders. In het advies Onderwijs2032 zijn aanbevelingen gedaan om Engels in het basisonderwijs meer statuur te geven. Dat wordt nu verder ingevuld in de curriculumherziening. Basisscholen zijn in de huidige regelgeving vrij om hun startmoment te bepalen. Dat geldt ook voor de omvang en intensiteit van het programma Engels.

  Wil je op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen voor Engels in het basisonderwijs? Weten hoe je als basisschool voor een kwalitatief goed programma zorgt? Wat de succesfactoren zijn? Weten welke ondersteuning wij kunnen bieden op het terrein van nascholing, begeleiding en subsidies (training en lesmateriaal)? Neem dan contact met ons op.

 • Engels Leren is Engels Doen (ELIED1)

  Het doel van deze training is het kennismaken met de didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Hierbij staan werkvormen passend bij het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd, centraal. Daarnaast maakt de leerkracht kennis met ‘Classroom Language’, taal die je nodig hebt om de gehele les in het Engels te kunnen verzorgen.

  De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur voor een groep van max. 15 personen. De cursus biedt veel praktische werkvormen. Naast de bijeenkomsten wordt van de cursisten gevraagd om diverse werkvormen uit te proberen in de praktijk. Ter afsluiting laten de cursisten zien dat zij de didactiek voor vvto beheersen door een korte lessenreeks te presenteren die zij hebben ontwikkeld. De cursisten ontvangen na deelname een certificaat.

 • Eigen Taalvaardigheid Engels

  Het doel van deze training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid Engels van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van  de Landelijke Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK).

  De cursus eigen taalvaardigheid Engels bestaat uit ten minste 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen. Tijdens de bijeenkomsten wordt sterk ingezet op spreekvaardigheid. Daarnaast gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de andere vaardigheden (lezen, schrijven en luisteren). Het is mogelijk om de training af te sluiten met bijvoorbeeld een Anglia examen waarbij de leerkracht een certificaat krijgt als bewijs van zijn taalniveau.