Beurzen voor leraren

Voor leraren en hun scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in de professionalisering.

Lerarenbeurs

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.

Promotiebeurs

Tot en met 3 maart kunnen bevoegde leraren een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. De tweede ronde loopt tot begin september. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

VierSlagLeren in het po

Om het aantal masteropgeleide leraren in het primair onderwijs te verhogen is door het Arbeidsmarktplatform po een extra regeling getroffen om de vervangingsvoorwaarden te versoepelen.
Een leerkracht gaat een master volgen m.b.v. de Lerarenbeurs en wordt hiervoor gedurende 2 jaar voor 2 dagen per week vrijgesteld van lesgevende taken. De vrijgekomen uren worden ingevuld door een startende leerkracht zonder reguliere baan in het po die tevens een master gaat volgen. De zittende en startende leerkracht vormen een duo.
Schoolbesturen hebben van 1 april tot 1 juli 2015 gelegenheid om voor het schooljaar 2015 – 2016 duo’s van kandidaten aan te melden. Meer informatie op de website van het Arbeidsmarktplatform po.