Kosten en betalen collegegeld hbo-opleiding

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik de collegegeldmeter om je collegegeldtarief te berekenen.

Afwijkende regeling

Voor de studenten van de Juridische Hogeschool geldt een afwijkende regeling, zowel voor het wettelijk collegegeld als voor het instellingscollegegeld, zie website Juridische Hogeschool.

Studiefinanciering

Vanaf het studiejaar 2015 – 2016 gaat het nieuwe stelsel van studiefinanciering in. Een belangrijke verruiming van de mogelijkheden is, dat ook ouderen hiervan gebruik kunnen maken. Lenen tot je 55ste geldt voor bijna alle studies aan hbo en universiteit, en voor voltijdse opleidingen in het mbo. Het gaat hier om een krediet voor het betalen van college- of lesgeld, waarop het maximale leenbedrag gebaseerd is. De terugbetaalperiode is 15 jaar aaneengesloten, ingaand per 1 januari na het afronden van de studie. Meer informatie op de website van DUO.

Betalen collegegeld

Er zijn vier mogelijkheden voor het betalen van je collegegeld:

  • Je betaalt zelf je collegegeld.
  • Je werkgever betaalt je collegegeld.
  • Iemand anders betaalt je collegegeld (niet je werkgever)
  • UAF betaalt je collegegeld.

Je betaalt zelf je collegegeld

Als je een Europese bankrekening hebt, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale machtiging bevestigen. Je hebt daarvoor het IBAN-nummer nodig. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys. Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een Europees land, betaal je via een betalingsovereenkomst of paymentletter.

Werkgever betaalt je collegegeld

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers en de werkgever kan het collegegeldbedrag niet overmaken naar Fontys.

Een ander betaalt je collegegeld (niet je werkgever)

Betaalt een ander (bijvoorbeeld je ouders) jouw collegegeld, dan ontvang je na het invullen van de betaalgegevens een activeringscode per e-mail. Deze e-mail stuur je door naar de betaler die de digitale machtiging vervolgens bevestigt door in te loggen met de eigen DigiD.

Betaling door UAF

Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt dan via deze Stichting.

Wijzigen gegevens

Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt kun je je betaalgegevens nog wijzigen. Ga in Studielink naar “mijn opleidingen”, klik de betreffende opleiding aan, klik op “betaalgegevens” en dan op “wijzig betaalwijze”. Als iemand anders betaalt kan deze persoon bij de bevestiging nog bepaalde gegevens aanpassen. Zodra de digitale machtiging eenmaal bevestigd is kun je deze via Studielink niet meer wijzigen. Mocht het toch nodig zijn om achteraf wijzigingen aan te brengen, neem dan contact op met je opleiding.