Kosten en betalen collegegeld hbo-opleiding

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Betaling collegegeld

Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een SEPA land, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale (incasso) machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale (incasso) machtiging

bevestigen. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys.
Na bevestiging van de machtiging vindt de eerste incassoronde plaats op of rond 25 september.

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal specifieke situaties is sprake van 'Instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld 2019-2020
Regeling collegegeld 2020-2021