Halvering collegegeld studiejaar 2021-2022

Begin je aan een nieuwe opleiding in het studiejaar 2021-2022? Dan kun je rekenen op een eenmalige korting van 50% op het collegegeld. Als je een lerarenopleiding gaat volgen, betaal je zelfs de eerste twee jaar de helft aan wettelijk collegegeld.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld zijn:

  • Je start een associate degree of een bacheloropleiding;
  • Je volgt de studie bij een bekostigde hogeschool zoals Fontys;
  • Je betaalt wettelijk collegegeld.


Vervolgopleiding na het mbo

Heb je eerst een mbo-opleiding gevolgd en start je nu met een hbo-opleiding? Ook dan heb je recht op halvering van het wettelijk collegegeld.

Starten met je hbo-opleiding

De meeste opleidingen starten 1 september, enkele opleidingen starten ook in februari. Kijk voor het aanbod en de specifieke startmomenten op de pagina 'Fontys Pro', voor professionals.

Specifiek voor lerarenopleidingen

Als je een lerarenopleiding volgt die leidt tot een volledige onderwijsbevoegdheid, dan heb je recht op 2 jaar halvering wettelijk collegegeld. Dit geldt voor de volgende 3 soorten opleidingen:

  • Opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo - bacheloropleiding);
  • Opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding);
  • Opleiding tot leraar vo in de eerste graad (masteropleiding in hbo of wo).