Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar en wil je een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen. Je kunt de beurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

Je kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Soort vergoeding

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven.

Gift of terugbetalen?

De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet je minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen. Ook als je later in het studiejaar start. In een studiejaar zijn doorgaans 60 studiepunten te behalen.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De aanvraag doe je in Mijn DUO.

Promotiebeurs

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Je kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet je kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor je eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. Meer informatie over de promotiebeurs vind je op de website van NWO.