STAP: persoonlijk ontwikkelbudget

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere subsidie als; studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn*.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

* Het UWV, waar je het STAP-budget aanvraagt werkt met vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze vijf aanvraagtijdvakken. Is het budget in een tijdsvlak op, dan zal je je in het volgende tijdsvlak opnieuw moeten inschrijven. Het eerste tijdvak is in maart-april, het tweede tijdvak in mei-juni, enz. enz. Je kan het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Belangrijk is wel dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd: de scholingsactiviteit die je wil volgen moet binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen.

Het STAP-budget kan aangevraagd worden via het UWV. Zodra de aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt Fontys het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de scholingskosten.

Meer informatie over het STAP budget vind je op Rijksoverheid.