Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. De subsidie ‘tweede lerarenopleiding’ wordt eenmalig verstrekt en dient tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is, te worden aangevraagd. Als je geen aanspraak kunt maken op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de subsidie voor zij-instromers, kun je hiervoor in aanmerking komen.

  • Het gaat om een tegemoetkoming voor het eerste jaar waarin studenten die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen instellingscollegegeld moeten betalen.
  • De regeling geldt dus voor studenten die eerder een onderwijsstudie hebben gedaan (een bevoegdheid hebben behaald); niet voor mensen die op grond van een eerdere opleiding in de zorg collegegeld moeten betalen.
  • Aanvraagtermijn loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020.
  • De tegemoetkoming bedraagt € 3500,- per student.
  • Aanvragen kan via een aanvraagformulier op de website van DUO.