Toelatingsonderzoek

Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? En ben je 21 jaar of ouder?

Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) voor de Fontys-opleiding van je keuze, met uitzondering van de Fontys-opleiding HBO-Rechten en de Nieuwste Pabo.

Wat houdt het toelatingsonderzoek 21+ in?

Het 21+ toelatingsonderzoek zal bestaan uit twee toetsen die op verschillende momenten zullen worden afgenomen, de Differentiële Aanleg Test (DAT) en een Nederlandse taaltoets.

De Differentiële Aanleg Test bestaat uit verschillende testonderdelen die jouw intellectuele capaciteiten meten. De DAT toetst op de volgende onderdelen:

 • Figurenreeksen
 • Rekenvaardigheid
 • Analogieën
 • Ruimtelijk inzicht

  Je kunt je voor dit onderzoek niet voorbereiden. Om een idee te krijgen van de vorm van de test kun je kijken op bijvoorbeeld www.123test.nl.
  Let op: de verwijzing naar deze site is slechts bedoeld om je een idee te geven hoe een toets eruit zou kunnen zien. Het soort vragen in de capaciteitentoets (DAT) kan afwijken van het soort vragen (zowel in moeilijkheidsgraad als inhoud) dat op deze (of een andere) site staat.
  Zorg in ieder geval dat je uitgerust aan de test begint.

  Heb je de DAT met een voldoende resultaat afgesloten, dan kun je je aanmelden voor de Nederlandse taaltoets. De Nederlandse taaltoets bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werkwoordspelling
  • Spelling algemeen
  • Algemeen taalgebruik
  • Leesvaardigheid

   Voor deze Nederlandse taaltoets heb je de gelegenheid om vooraf digitaal te oefenen. Na aanmelding voor het 21+ Toelatingsonderzoek ontvang je hier meer informatie over.

   Indien je in het bezit bent van een erkend NT2 diploma programma II of een certificaat Nederlands op het niveau van een van de vooropleidingsdiploma’s (mbo-4, havo of vwo), dan is deelname aan de Nederlandse taaltoets niet verplicht en kan hier vrijstelling voor gegeven worden.

   Toetsafname

   Vanwege de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om het 21+ Toelatingsonderzoek op een Fontyslocatie af te nemen.

   De toetsen zullen digitaal op afstand worden afgenomen. Dit betekent dat je de toets vanuit huis gaat maken.

   Randvoorwaarden

   Om mee te kunnen doen aan digitaal toetsen op afstand dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

   • Je hebt de beschikking over een laptop/desktop met webcam en een goede internetverbinding;
   • Je hebt de beschikking over een rustige ruimte/werkplek waar je tijdens de test niet gestoord wordt door medebewoners;
   • Je wordt gemonitord door een surveillant tijdens de capaciteitentest via Microsoft Teams.
   • De Nederlandse taaltoets wordt afgenomen door Hogeschooltaal d.m.v. proctoring.
   • Je dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Je legitimatiebewijs wordt voor aanvang van de toets door de surveillant gecheckt.

   Herkansingsmogelijkheid

   Het is niet mogelijk om de DAT te herkansen. De Nederlandse taaltoets mag wel eenmaal herkanst worden.

   Engelstalige opleiding

   Indien je een Engelstalige opleiding wilt volgen, kun je je niet aanmelden voor het Nederlandstalige 21+ Toelatingsonderzoek, maar moet je deelnemen aan het Engelstalige 21+ Toelatingsonderzoek.
   De data voor de Engelstalige capaciteitentoets zijn:

   • 20 april 2021
   • 20 mei 2021
   • 21 juni 2021
   • 15 juli 2021

   Voor meer informatie en aanmelden, mail naar 21plustoelatingsonderzoek@fontys.nl

   Voor de data van de Nederlandstalige toetsen, klik op "aanmelden, data & tijden"

    Voorwaarden voor deelname

    • Je bent 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start).
    • Je bent 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start.
    • Je hebt voorgaande twee jaren niet deelgenomen aan het toelatingsonderzoek 21+ bij Fontys.
    • Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te overleggen bij aanvang van het afleggen van het toelatingsonderzoek 21+.
    • Voor de volgende groepen geldt een uitzondering voor de leeftijdsgrens en mag deelgenomen worden aan het 21+ toelatingsonderzoek vanaf 17 jaar:

     • indien je kiest voor een opleiding bij de Hogeschool voor de Kunsten (m.u.v. de educatie opleidingen en de opleiding vormgeving). Bij twijfel of jouw opleiding onder de uitzonderingsregel valt, check je de toelatingseisen in de Onderwijs en Examenregeling (OER). Switchen naar een andere Fontys opleiding waarvoor deze uitzondering niet geldt, is niet mogelijk voor je 21 jaar bent. Het 21+ toelatingsonderzoek is 2 jaar geldig.
     • vluchtelingen in het bezit van een verblijfsvergunning asiel (statushouders)