Sprint naar content
Profiel

Microcredentials

Om je ook in drukke tijden als waardevol lid van onze kennisgemeenschap te behouden, breiden we ons Fontys Pro-onderwijs uit met kleine, flexibele onderwijseenheden die inspelen op actuele vraagstukken uit het werkveld. Na afronding ervan ontvang je een zogeheten Microcredential: een officiële, digitale erkenning dat jij er dankzij je actuele kennis, nieuwe vaardigheden en vers ontwikkelde competenties als professional nog steeds toe doet. Voor jezelf, je werkgever én wereld om je heen.

Pilot Microcredential maakt leven lang ontwikkelen mogelijk voor élke professional

Sinds oktober 2021 zet Fontys zich als lid van de landelijke Pilot Microcredential in voor de ontwikkeling van onderwijs in kleinere, afzonderlijk gecertificeerde eenheden. Samen met 21 hogescholen en 10 universiteiten onderzoeken we hoe wij de inhoud van ons onderwijs voor professionals nog beter kunnen laten aansluiten op de actuele behoefte van het werkveld. En hoe wij aan elke kleine onderwijseenheid (cursus, module, keuzevak) een voor iedereen herkenbare en verifieerbare waarde kunnen toekennen. Zodat je na afronding een landelijk erkend, digitaal bewijs krijgt van je educatieve inspanningen. Fijn voor je baan en baas, maar ook voor de toekomst, waarvan je vandaag nog niet weet hoe die er straks uit gaat zien.

Wat is een Microcredential?

Een microcredential is een digitaal certificaat waarmee je als werkende professionals aan kunt tonen dat je bepaalde kennis, vaardigheden en competenties hebt ontwikkeld bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling.

Amy Latour: “Deze pilot sluit naadloos aan op de Fontys for Society ambitie, die iedereen de kans wil geven zich te ontwikkelen tot een professional die er toe doet. Voor zichzelf, in het werk, voor het bedrijf of de organisatie, én voor de samenleving. Nu en in de toekomst.”

Wat is een Microcredential?

Voor de pilot Microcredential is de volgende definitie geformuleerd: Een Microcredential is een digitaal certificaat voor een zelfstandig af te ronden onderwijseenheid met een grootte van 3 tot 30 studiepunten, van accreditatiewaardig niveau, kwaliteitskeurmerk en een erkende waarde voor professionals. Kortom, als we het hebben over een Microcredential, dan hebben we het over een digitaal certificaat waarmee je als werkende professionals aan kunt tonen dat je bepaalde kennis, vaardigheden en competenties hebt ontwikkeld bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Landelijk erkend door 32 hogere onderwijsinstellingen

Uiteindelijk is het doel dat álle hogere instellingen in Nederland elkaars Microcredentials erkennen, zodat werkende professionals de certificaten die ze behalen kunnen stapelen tot één, landelijk erkend diploma. Dit zou de ultieme flexibilisering in het onderwijs voor professionals zoals jij betekenen, omdat je zo zelf de tijd en plaats kunt bepalen om je te laten bij- en omscholen of specialiseren.

Centraal, geregistreerd dus direct van waarde

Maar: zover zijn we nog niet. Wel worden de tijdens de pilot behaalde Microcredentials direct landelijk geregistreerd via www.edubadges.nl en zijn ze dus ook per direct zowel erkend, zichtbaar en waardevol voor het persoonlijke ontwikkelplan van jou, als werkende (en studerende!) professional.

Pilot in 2022-2023

Fontys gaat studiejaar 2022/2023 aan de slag met Microcredentials voor:

  1. PTH, bijscholing van docenten in de techniek
  2. Social Media Module, kennis over social media voor mensen werkzaam in de (commerciële) economie
  3. Manufacturing Excellence, ‘Learn Techniques and Strategies related to Continuous Improvement and apply them in your company.’

Microcredentials bij Fontys

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder