Waarom Fontys?

Goed dat je geïnteresseerd bent in een deeltijdstudie bij Fontys.We helpen je graag bij de door jou gewenste verbreding, verdieping van inhouden of bijvoorbeeld een carrière-switch. Zo maak je je eigen ambities waar. En waarom zou je voor Fontys Deeltijd kiezen? Omdat je kunt rekenen op onze 4 beloften:

Praktijk en theorie geïntegreerd

Het volgen van een deeltijdstudie bij Fontys is veel meer dan je hoofd opnieuw in de boeken steken. De dagelijkse praktijk van de deelnemers draagt in grote mate bij aan de inhoud van de lessen. Het is daarnaast interessant om nieuwe theorieën toe te passen in je eigen werksituatie. Fontys kiest bewust voor het aanbieden van opleidingen waarin de beroepsgerichte, persoonlijke en socialiserende vorming één samenhangend geheel zijn.

Persoonsgericht

Alleen met een persoonsgerichte aanpak is het mogelijk om tot een optimaal resultaat te komen. Jij bent uniek in (werk-)situatie en ervaringen, in persoonlijke behoefte en in de wijze van studeren. Docenten willen je echt leren kennen, weten wat jou drijft en bezielt. Goede persoonlijke contacten, een wisselwerking tussen jou, je medestudenten en docenten: dát is de kracht van Fontys Deeltijd.

Gewaardeerd diploma

Fontys is dankzij de lange staat van dienst een gewaardeerde speler in de regio. Met gepaste trots kan gezegd worden dat een diploma van Fontys Deeltijd de arbeidsmarktwaarde verhoogt van jou als professional. Steeds vaker wordt Fontys door werkgevers als preferred supplier naar voren geschoven.

Netwerk van professionals

De voordelen van het collectief studeren worden vaak over het hoofd gezien. Studeren met andere professionals, elk met hun eigen ervaring en expertise, zorgt voor nog meer diepgang en inhoud van de lessen. Bovendien ontstaan er nieuwe netwerken, vaak voor het leven.

 • Artikelen NRC

  Bijblijven is essentieel

  De invulling van de banen van de toekomst is nog niet bekend. De kennis die vandaag het meest gewild is op de arbeidsmarkt, bestond een decennium geleden immers ook nog niet, zoals 3D-printen, robotisering en machine-learning. “Toch kunnen werknemers zich wel al voorbereiden op een sterk veranderende arbeidsmarkt, door in de eerste plaats bij te blijven in eigen vakgebied.” Dit zegt Ger Post, lector Business Entrepreneurship bij Fontys Hogescholen. “Het actueel houden van kennis is een basisvoorwaarde voor het vinden en behouden van werk. Dit kan gaan om het leren werken met de nieuwste software, maar ook het schaven aan persoonlijke vaardigheden.” Want naast actuele vakkennis, tellen ook flexibiliteit, de bereidheid risico’s te nemen, zelfstandigheid en de kunst van het (interdisciplinair) samenwerken. Kortom, ondernemerschap.

  Lees het gehele artikel in NRC

  Een vast contract is relatief

  De flexibele schil van de arbeidsmarkt groeit. Het is echter een misvatting dat ‘vroeger’ alle mensen banen voor het leven hadden en nu niemand. Een vast contract is vooral afhankelijk van de branche, de woonplaats, de ervaring van de werkzoekende en diens opleidingsniveau. Het aantal flexibele werkers groeit. Onderzoek van CBS en TNO uit 2014 geeft een toename in het ‘aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie’ aan van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel ZZP-ers groeide van 8 procent naar 12 procent. Tezamen vormen zij 34 procent van de huidige arbeidsmarkt, met het grootste aantal flexibele werknemers in de grote steden.

  Lees het gehele artikel in NRC

 • Leren van en met elkaar

  Studeren in deeltijd is een totaal andere vorm van leren met bovendien een ander doel. Het vraagt om een andere benadering van de onderwijsinstelling en van de docenten. Elke deeltijdstudent beschikt over een fundament waar we op voortbouwen in plaats van er een nieuw huis naast te zetten. Studeren in deeltijd betekent niet ‘blanco’ de lesbanken in. Iedereen heeft zelf al het nodige meegemaakt, veel geleerd en tal van ervaringen opgedaan. Dat geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor de docenten.

  Leren van elkaar

  Een docent is niet vanzelfsprekend een deeltijddocent. Het vereist specifieke eigenschappen die verder gaan dan actuele kennis en vaardigheden. De docent vormt de spil in het leerproces dat per individu anders is. Het is de kunst van de docent om zijn kennis en kunde te verbinden met hetgeen studenten al weten en dagelijks in de praktijk brengen. Met als ultieme doel een wisselwerking waarbij leren haast als vanzelf gaat. Leren van en met elkaar, is de rode draad die door het nieuwe deeltijdonderwijs van Fontys loopt.

  Jij staat centraal

  Bij Fontys beseffen we als geen ander dat het studeren naast je baan, naast je privésituatie, een hele opgave is. Het kost kruim, maar ook hulp van je directe omgeving. Iedereen gaat daar anders mee om. Daarom vindt Fontys het van belang dat we je goed leren kennen, en je (extra) hulp kunnen bieden als dat nodig mocht zijn. Jij als persoon staat centraal en daarom stimuleren we je om verwachtingen, ideeën, aspiraties te delen. Dan kunnen docenten daarop inhaken en zorgdragen voor een voor jou persoonsgericht en gestroomlijnd leerproces