Belastingvoordeel werkgevers

Er liggen interessante mogelijkheden voor werkgevers om een student in dienst te nemen of werknemers te stimuleren zich verder te ontwikkelen via een studie. Naast belastingvoordeel zijn er subsidieregelingen, waarop ook de werknemer een beroep kan doen.

Belastingvoordeel

Hoe je als werkgever omgaat met het vergoeden van de kosten van opleidingen, cursussen, trainingen, vakliteratuur en dergelijke, hangt af van de regeling die je gebruikt:

Oude regeling
Vergoedingen voor de volgende kosten zijn vrijgesteld voor zover er sprake is van beroepskosten: kosten van excursies en studiereizen, inclusief de reis- en verblijfkosten, studiekosten die de werknemer maakt om bij te blijven of om oude kennis weer op te frissen, kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia en kosten van vakliteratuur, inclusief digitaal aangeboden vakliteratuur

Werkkostenregeling
Vergoedingen of verstrekkingen die je je werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en kosten van outplacement zijn onbelast. De vrijstelling voor vakliteratuur geldt voor vakliteratuur die naar de werkplek wordt gestuurd en naar het huisadres.

Reiskosten
Een vergoeding voor binnenlandse reizen in verband met studie is vrijgesteld tot maximaal € 0,19 per kilometer als je werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt. Als deze reist met het openbaar vervoer reist, mag je maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden.
Meer informatie? kijk op Belastingdienst.nl.


Een hbo-student in dienst

De fiscus komt een aantal bedrijven tegemoet door een fiscale stimulans. Het hoger beroepsonderwijs stimuleert gelijktijdig werken en leren. In een zogenoemde duale opleiding doen studenten een deel van hun hbo-opleiding in de vorm van een leerwerktraject. De fiscus komt werkgevers die een student in een leer-werk-traject in dienst nemen, financieel tegemoet. Het belastingvoordeel kan oplopen tot € 2.753,- per jaar (2012) per student. Daarnaast stellen ook enkele brancheorganisaties financiële faciliteiten beschikbaar. Meer weten? Belastingdienst.nl, en zoek op afdrachtvermindering onderwijs.

Lerarenbeurs voor scholing

Heb je leerkrachten in dienst, waarvan je het professionele niveau zou willen verhogen, hun vakkennis laten verbreden of hen willen stimuleren zich te specialiseren, dan biedt de Lerarenbeurs hen een tegemoetkoming in de kosten van max. € 7.000,- Meer informatie is te vinden op de website van DUO.

Man in pak lezend in vakblad