Over Games4Therapy

Doel van het project

Het doel van het project is in drieën verdeeld. Allereerst wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een interactieve en uitdagende leer- en behandelomgeving afgestemd op de belevingswereld van jongeren met externaliserende psychiatrische problematiek. Deze leer- en behandelomgeving combineert de reguliere face-to-face-behandelmomenten met (digitale) spel-principes en nieuwe communicatietechnologie.

Er wordt daarnaast ook onderzoek gedaan hoe de bovenstaande behandelomgeving en communicatietechnologie bijdragen aan een betere motivatie van jongeren om actief met hun behandeling aan de slag te gaan om zodoende de externaliserende problematiek te verminderen.

Onderzoek zal zich tenslotte focussen op hoe de bovenstaande behandelomgeving en communicatietechnologie bijdragen aan meer therapietrouw en mede daardoor het terugbrengen van het aantal drop-outs bij jongeren.

Producten/resultaten

De beoogde producten en resultaten vanuit het project op basis van de doelstelling zijn als volgens:

  • Verhogen van de patiënttevredenheid en therapietrouw;
  • Verminderen van het aantal no-show contacten;
  • Intensievere maar effectievere behandelingen;
  • De jongere meer vertrouwen, regie en verantwoordelijkheid in eigen handelen te laten verwerven;
  • Mogelijkheden voor een verbeterde nazorg te creëren.