Over PARASOL

Achtergrond

Veel mensen (25-50%) komen bij de huisarts met klachten die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden, zoals vermoeidheid, pijn, en duizeligheid. Dit wordt ook wel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd.

SOLK: belastend voor mens en maatschappij

Uit onderzoek blijkt dat 10-30% van de patiënten met SOLK langdurig klachten houdt. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven, beperkingen in het dagelijks functioneren en vaak onnodig veel medische onderzoeken en behandelingen van de patiënt zonder voldoende resultaat als gevolg. De belasting is niet alleen hoog voor de patiënt, maar ook voor de huisarts en maatschappij. Mensen komen namelijk zeer regelmatig en met wisselende klachten bij de huisarts. Dit zorgt vaak voor frustratie bij patiënt en huisarts, omdat er geen zicht is op het voorkomen van langdurige klachten en effectieve behandelmogelijkheden.

PARASOL studie preventief zorgprogramma

De PARASOL studie onderzoekt een zorgprogramma ter preventie van chroniciteit bij patiënten met matige SOLK. Gebruikmakend van panel management worden mensen met een hoog risico op langdurige SOLK geïdentificeerd in de huisartsenpraktijk en proactief benaderd voor de PARASOL behandeling. Het geïntegreerde en blended zorgprogramma bestaat uit online zorgmodules en enkele face-to-face behandelingen die gedurende twaalf weken worden aangeboden door de fysiotherapeut en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Doel van het project

SOLK chroniciteit voorkomen

Doel van het programma is om bij mensen met matige SOLK chroniciteit te voorkomen. “Door het blended zorgprogramma willen we zelfmanagement stimuleren”, aldus promovendus Els van Westrienen, “de patiënt kijkt bijvoorbeeld informatiemodules over factoren die de klachten negatief kunnen beïnvloeden thuis. De behandelaars maken vervolgens de koppeling naar de persoonlijke situatie van de patiënt.” De mix van eHealth en persoonlijke gesprekken is bedoeld om het inzicht bij de patiënt te vergroten en zelfmanagement en een actieve levensstijl te stimuleren.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys