Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen:

  • Fontys Paramedische Hogeschool
  • Hogeschool Utrecht
  • UMC Utrecht
  • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere:

  • Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
  • VU Amsterdam
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Fontys Paramedische Hogeschool is penvoerder van het e-Exercise lage rugpijn project, dat uitgevoerd wordt met subsidie van SIA-RAAK (NWO).

Sfeerafbeelding Fontys