Smart Care Homes and Assistive Technologies

Hoe kan track- & tracetechnologie geschikt gemaakt worden voor gebruik in de verpleeghuiszorg door mkb-partners en zorgverleners? Verpleeghuisorganisaties, docent-onderzoekers en experts op het gebied onderzoeken dit in dit project met steun van regieorgaan SIA.

Sfeerafbeelding Fontys

Ontwikkelingen

Er zijn diverse publicaties gerealiseerd, naar aanleiding van onderzoek met studenten en partners van SCHAT. Er is een interface voor een demonstrator ontwikkeld door studenten, en in de zomer van 2018 is er een track-and-trace demonstrator gerealiseerd in een verpleeghuis. In september 2018 heeft een slotsymposium plaatsgevond van het project SCHAT.

Scenario-ontwikkelingen

In 2015 en 2016 is er hard gewerkt aan overzichtsartikelen van het probleem van hulpmiddelen en spullen die zoekraken in het verpleeghuis. Uit onderzoek is gebleken dat het probleem vele facetten kent, waarbij er emotionele, praktische en financiƫle consequenties kunnen ontstaan voor zowel bewoners als professionals en mantelzorgers. Spullen raken niet alleen daadwerkelijk kwijt, maar worden ook vaak op een andere plaats teruggezet, waardoor ze alsnog zoek raken. Vanuit deze perspectieven is een juridische en ethische verkenning gedaan naar de randvoorwaarden van een track en tracesysteem dat een oplossing moet gaan vormen voor de zoekproblematiek. Op basis hiervan zijn diverse scenario's verkend voor technologische oplossingen. Een tweetal scenario's is uitgewerkt en zijn uitgerold in de praktijk als een demonstrator samen met de bedrijfspartners. In alle fases van het SCHAT-project doen studenten uit verschillende opleidingen van Fontys mee.

Innoveren in de High Tech doe het samen met Fontys

Medio 2017 publiceerde het Fontys Expertisecentrum High Tech Systemes and Materials (HTSM) samen met het expertisecentrum Gezondheid & Technologie (EGT) een brochure met een overzicht van de verschillende mogelijkheden die Fontys biedt aan praktijkgericht onderzoek. Op bladzijde 23 en 24 speciale aandacht voor o.a. de Slimme vloer die ook in het SCHAT-project onderzocht wordt.

Sfeerafbeelding Fontys