Direct mail versturen via post

Naast of in plaats van een direct mailing via e-news kun je er natuurlijk ook voor kiezen om een gepersonaliseerde postmailing te versturen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Stap 1: Waarom een direct mail per post?

Tegenwoordig ontvangen studiekiezers de meeste informatie digitaal. Des te leuker en verrassender is het dan om een leuke persoonlijke kaart op de deurmat te vinden. Ook voor ouders (belangrijke beïnvloeders in studiekeuzeproces) is deze dan zichtbaar.

Stap 2: Relaties Selecteren

Uit het CRM systeem kun je de data halen. Bepaal vooraf wat je doel is, welke boodschap en wie de doelgroep is. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met Richard of Desiree.

Om er zeker van de zijn dat de kaart of brief goed en tijdig wordt bezorgd, is het verstandig om jezelf en enkele collega's in het bestand te zetten. Bovendien is met Terry van Lent van de postkamer afgesproken dat ook zijn (privé)adres in alle mailings wordt meegenomen (dit adres staat ook in het CRM systeem).

Stap 3: Vorm en inhoud postkaart of -brief

Het is belangrijk om vooraf de boodschap te bepalen en daarop de vorm en inhoud van de kaart of brief af te stemmen. Neem hiervoor tijdig contact op met de vormgever of het externe bureau, die je hierin goed kunnen adviseren.

Stap 4: Drukwerk

Neem ruim op tijd (liefst een maand vóór de gewenste leverdatum) contact op met drukkerij Enson om de mailing aan te kondigen en met hen door te nemen wanneer zij het NAW-bestand en het definitieve drukbestand willen ontvangen. Vraag altijd om een drukproef om vervelende verrassingen te voorkomen!

Stap 5: Aanleveren drukwerk aan postkamer

Spreek goed met de drukkerij af wanneer zij de gepersonaliseerde kaarten afleveren bij de postkamer van Fontys (R1). Stuur een mailtje naar de postkamer (cc Terry van Lent) wanneer zij de levering kunnen verwachten én op welke dag de kaarten/brieven op de deurmat van de ontvangers moeten vallen. Met de postkamer is afgesproken dat de mailing altijd daags voor levering op de huisadressen (dus per 24 uurs post) wordt meegegeven aan Van Straaten Post, die de daadwerkelijke bezorging verzorgt.

Stap 6: Evaluatie

Het is niet altijd direct te meten welke rol (denk aan: aanmelding meeloopdag/ inschrijving opleiding) een mailing heeft gespeeld. Je kunt in het CRM systeem de potential of alumnus volgen