Tips opmaak direct mail

Hieronder een aantal tips die jou kunnen helpen om een direct mail te maken.

Persoonlijk

Maak je nieuwsbrief en/of mailing altijd persoonlijk (Beste Jan en bijv. niet Beste belangstellende).

Afzender

Gebruik geen no-reply adres (noreply@fontys.nl). Dit staat niet vriendelijk tegenover de ontvanger. Je kunt beter kiezen voor: nieuwsbrief met naam instituut, benaming voor je nieuwsbrief of specifieke gebieden/interesse.

Afmelden

Vermeld bij iedere nieuwsbrief en/of mailing een duidelijke afmeldmogelijkheid. Verwerk deze afmeldingen dan ook direct.

Follow up

Zorg voor een goede online follow up. De potential verwacht aanvullende info op de website. Zorg dat het daar ook goed te vinden is in dezelfde stijl als de mailing.

Bereikbaarheid

  • Verstuur mailings niet vlak voor vakanties.
  • Communiceer waar mogelijk een productnummer en emailadres voor eventuele vragen.

Testen

Test altijd je mailing voordat je deze daadwerkelijk gaat versturen (proefzending). Controleer of alle linkjes werken, is de aanhef correct e.d. Ook kun je verschillende varianten van de mailing tegenover elkaar testen om te zien welke het beste resultaat geeft.

Mobielproof worden

E-mails worden vaak niet meer achter het bureau bekeken, maar op de bank, onderweg, in de bus. Het e-mailgebruik op mobiele apparaten stijgt explosief. Dit betekent dat je nog efficiënter en effectiever moet communiceren met de ontvanger. Het moment van lezen is kort.​

  • Gebruik buttons voor de linkjes (makkelijker voor het navigeren met de vingers).
  • Gebruik niet teveel tekst.
  • De belangrijkste boodschap en buttons zoveel mogelijk bovenin plaatsen.
  • Gebruik bij voorkeur 1 kolom in de mailing.
  • Maak het interactief en ook leesbaarder; in- en uitklappen na een klik op een button.

Informeren

Stel het Klantcontactcentrum (klantcontactcentrum@fontys.nl) op de hoogte, wanneer je een mailing gaat versturen. Geef eventueel een instructie. Zij kunnen dan goed inspelen op mogelijke vragen.

​Don'ts voor inzet direct mail

  • Zet de e-mailadressen nooit in aan of bij cc, maar altijd in bcc. Dus niet zichtbaar (i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).
  • Gebruik geen ! in onderwerpregel of woorden als gratis, free etc. (kan gezien worden als SPAM).